×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
 
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionTypeFunctionIncludes AccessoriesSeriesVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0061-0364-6FLUKE922-KIT 234,555.20PB-FreeRoHSAirflow Meter/Micromanometer with 30.48cm Pitot
Tube,Measure pressure,air flow and velocity for
maintaining balanced and comfortable ventilation
Airflow MeterAir Velocity,Air Flow,Air Pressure,Temperature Pitot Tube,Rubber Hoses,Wrist Strap,Hard Case FLUKE922 FLUKE
0061-1225-7FLUKE925-ESP 711,645.73PB-FreeRoHSVane Anemometer,Wind Speed,Air Flow(CMS,CFM)
and Wind Temperature Measurements
AnemometerAir Velocity,Air Flow,Temperature Manual FLUKE925 FLUKE
0729-0003-1AMPROBE-TMA40-A 115,423.80PB-FreeRoHSDatalogging Anemometer,USB Interface
Function:Air Velocity (FPM), Air Volume (CFM,CCM)
Relative Humidity(RH),Temperature
AnemometerAir Velocity,Air Volume,Temperature,Humidity CD,Carrying Case,USB Cable,Battery TMA40-A AMPROBE