×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Desoldering
 
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionTypeVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0145-0001-9DS01 67403.30PB-FreeRoHSDesoldering Tool
Desoldering PumpHAKKO
0145-0005-1HAKKO18G 14495.10PB-FreeSPPON Desoldering Tool
Desoldering PumpHAKKO
1236-0067-4AT-E330P 121108.78PB-FreeRoHSDesoldering Pump(Soldering Sucker)
Suction 40cm-Hg,Weight 80g,Length 330mm,
Anti-Rust Spring
Desoldering PumpATTEN
1236-0113-5GT-X150 61,975.00PB-FreeRoHS150W Desoldering Gun, Heating up Quickly,
Minimize Damage to PCB Boards, Replaceable Nozzle,
(Applicable for GT-5150 and MS-900)
Desoldering GunATTEN
1236-0114-7AT-E210D 94104.50PB-FreeRoHSDesoldering Pump, High Vacuum Force
Suction Capability: 40cm-Hg, Length 208mm.
Anti-Rust Spring, ESD Safe
Desoldering PumpATTEN