×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
Others
 
ATTEN
ES-P/N
1236-0140-8

Non-Magnetic Stainless Steel Tweezer,Straight Tip,
Length 110mm., Anti-static, Acid and Alkali
Resistant, Suitable for Tiny Product Working
Qty.Break
THB
1
>
70.18
5
>
62.79
10
>
60.21
Stock on hand    
64

ATTEN
ES-P/N
1236-0156-3

Non-Magnetic Stainless Steel Tweezer, Straight Tip
Length 140mm., Anti-static, Acid and Alkali
Resistant, Suitable for Tiny Product Working
Qty.Break
THB
1
>
81.26
5
>
70.99
10
>
69.71
Stock on hand    
66

ATTEN
ES-P/N
1236-0162-8

Non-Magnetic Stainless Steel Tweezer, Straight Tip
(Round), Length 110mm, Anti-static, Acid, Alkali
Resistant, Suitable for Tiny Product Working
Qty.Break
THB
1
>
81.26
5
>
70.99
10
>
69.71
Stock on hand    
134

ATTEN
ES-P/N
1236-0110-9

Non-Magnetic Stainless Steel Tweezer,Straight Tip,
Length 110mm., Anti-static, Acid and Alkali
Resistant, Suitable for Tiny Product Working
Qty.Break
THB
1
>
70.18
5
>
62.79
10
>
60.21
Stock on hand    
16

ATTEN
ES-P/N
1236-0111-1

Non-Magnetic Stainless Steel Tweezer,Angled Tip,
Length 123mm., Anti-static, Acid and Alkali
Resistant, Suitable for Tiny Product Working
Qty.Break
THB
1
>
70.18
5
>
62.79
10
>
60.21
Stock on hand    
0

ATTEN
ES-P/N
1236-0123-8

Vacuum Pick-up Tool, Plastic body, Package include
Straight and Bent Suction Nozzle, Suction Disc
Diameter 3mm., 7mm. and 10mm.
Qty.Break
THB
1
>
202.90
5
>
186.60
10
>
179.60
Stock on hand    
1

PIERGIACOMI
ES-P/N
0258-0008-8

Cutting Tool, Max. Cutting 16AWG(1.3mm)
Qty.Break
THB
1
>
474.70
3
>
448.90
5
>
431.80
10
>
414.60
Stock on hand    
21

PIERGIACOMI
ES-P/N
0258-0010-8

Cutting Tool, Max. Cutting 16 AWG
Qty.Break
THB
1
>
264.80
3
>
253.90
5
>
244.60
10
>
235.20
25
>
220.40
Stock on hand    
28

HANLONG
ES-P/N
0021-0013-9

Modular Plug Crimping Tool,8P8C/RJ45
6P6C/RJ-12,6P4C/RJ-11,4P4C and 4P2C Plugs
DEC/Off Set Plug-6P6C
Qty.Break
THB
1
>
1,905.00
5
>
1,701.00
10
>
1,664.00
Stock on hand    
87

HANLONG
ES-P/N
0021-0011-5

Crimping Tool with Handle Lock for Computer Pins
and Sockets/Butt-Insulated Connectors/Telephone
Piercing Spade Lugs/Open Barrel Connectors
Qty.Break
THB
1
>
335.20
5
>
311.00
10
>
300.90
25
>
282.70
Stock on hand    
121