×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
DIP Sockets
Items for DIP Sockets
Narrow your selection below
 
Row to Row Distance
Number of Pins
Pin Length
Pitch
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionNumber of PinsContact TypeRow to Row DistanceContact TerminationPin LengthPitchVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0007-0582-2ISS24T1/03/RH 22.84PB-FreeIC Socket Stamped Pin Pitch 2.54mm,24 Pins
Row to Row 7.62mm,Dip Solder Type
24 Dual Wipe Contact 7.62mmThrough Hole 3.25mm 2.54mm GTK
0007-0788-0ISM42T1/06/RH 024.97PB-FreeIC Socket Machined Pin, 42 Pins,Pitch 2.54mm
Row to Row 15.24mm,4 CLIP Contact
DIP Solder Type
42 Round Hole Pin 15.24mmThrough Hole 2.9mm 2.54mm GTK
0007-0978-6ISM18T2/03/RH 052.70PB-FreeIC Socket Machined Pin,18 Pins,Pitch 2.54mm
Row to Row 7.62mm,4 CLIP Contact
WIRE WRAP Type
18 Round Hole Pin 7.62mmThrough Hole 12.95mm 2.54mm GTK
0007-1081-0ISHS42T1-06 720.98PB-FreeIC Socket High Density Pitch 1.778mm, 42Pins
Stamped Pin,Row to Row 15.24mm
DIP Solder Type
42 Dual Wipe Contact 15.24mmThrough Hole 3.15mm 1.778mm GTK
0007-1084-9ISM16T2-03 37060.83PB-FreeIC Socket Machined Pin,16 Pins,Pitch 2.54mm
Row to Row 7.62mm,4 CLIP Contact
WIRE WRAP Type
16 Round Hole Pin 7.62mmThrough Hole 12.95mm 2.54mm GTK
0007-1095-6ISS14T1-03 04.70PB-FreeRoHSI.C. Socket Dip Solder Type 14 Pins, Pitch 2.54mm
14 Dual Wipe Contact 7.62mmThrough Hole 3.25mm 2.54mm GTK
0007-1096-9ISM08T1-03-01 07.31PB-FreeIC Socket Machined Pin, 08 Pins,Pitch 2.54mm
Row to Row 7.62mm,4 CLIP Contact
DIP Solder Type,W/O Middle bar
8 Round Hole Pin 7.62mmThrough Hole 3.20mm 2.54mm GTK
0007-1106-8ISM20T1-03-01 1,24314.30PB-FreeIC Socket Machined Pin, 20 Pins,Pitch 2.54mm
Row to Row 7.62mm,4 CLIP Contact
DIP Solder Type,With Middle bar
20 Round Hole Pin 7.62mmThrough Hole 3.20mm 2.54mm GTK
0007-1107-1ISS40T1-06 010.87PB-FreeI.C. Socket Stamp Pin 40 Pins, Pitch 2.54mm
40 Dual Wipe Contact 15.24mmThrough Hole 3.25mm 2.54mm GTK
0007-1115-9ISHS32T1-04 117.62PB-FreeIC Socket High Density Pitch 1.778mm, 32Pins
Stamped Pin,Row to Row 10.16mm
DIP Solder Type
32 Dual Wipe Contact 10.16mmThrough Hole 3.15mm 1.778mm GTK
0007-1118-8ISS16T1-03 34.06PB-FreeRoHSI.C. Socket Dip Solder Type 16 Pins, Pitch 2.54mm
16 Dual Wipe Contact 7.62mmThrough Hole 3.25mm 2.54mm GTK
0007-1131-5ISS28T1-06 38.89PB-FreeRoHSIC Socket Stamp Pin 28 Pins, Pitch 2.54mm
Spacing 15.24mm
28 Dual Wipe Contact 15.24mmThrough Hole 3.25mm 2.54mm GTK
0007-1132-8ISM28T1-03-01 8820.03PB-FreeIC Socket Machined Pin, 28 Pins, Pitch 2.54mm
Row to Row 7.62mm,4 CLIP Contact
DIP Solder Type,With middle bar
28 Round Hole Pin 7.62mmThrough Hole 3.20mm 2.54mm GTK
0007-1140-6ISS20T1-03 1,3406.35PB-FreeRoHSIC Socket Dip Solder Type 20 Pins, Pitch 2.54mm.
20 Dual Wipe Contact 7.62mmThrough Hole 3.25mm 2.54mm GTK
0007-1148-0ISM40T1-06-01 027.30PB-FreeRoHSIC Socket Machined Pin, 40 Pins, Pitch 2.54mm
Row to Row 15.24mm,4 CLIP Contact
DIP Solder Type,With middle bar
40 Round Hole Pin 15.24mmThrough Hole 3.20mm 2.54mm GTK