×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Switch Mode Power Supply(SMPS) Transformer
Items for Switch Mode Power Supply(SMPS) Transformer
Narrow your selection below
 
Core Type
Mounting Type
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionCore TypeMounting TypeVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0149-0003-3MPI1919-EI19Z11 1,98116.78Transformer, EI19-Z11 Lamination Core,
Primary 3Ts/Secondary 1000Ts,
Dimension 15 x 19.2 x 20mm
EI-19-Z11Through Hole MPI-NEO
0203-0014-5KV09058 2,75132.00PB-FreeRoHSTransformer EE-16,Core Material TP-4/DMR40,
Polyurethane Enameled Copper Wire,
Triple Insulating Wire,Inductance 2.086mH±10%
EE-16Through Hole KV ELECTRONIC
0203-0045-0KV05380 026.10PB-FreeRoHSHi-Volt Transformer 36μH ±25%,Ferrite Core EE-16
EE-16Through Hole KV ELECTRONIC
0203-0080-1ES00147 10428.00Transformer EF-20 (B-2),Core Material DMR40/PC40,
Polyurethane Enameled Copper 2-UEW Wire and
Triple Insulating Wire,Inductance 2.11mH ±10%
EE-20,EF-21Through Hole KV ELECTRONIC
0203-0091-8KV13005 050.35Transformer EF-25,Core Material MB3,Polyurethane
Enameled Copper Wire and Triple Insulating
Wire,Inductance 291.00μH ±10%,
EF-25Through Hole KV ELECTRONIC
0203-0094-7KV14026 17576.00Switching Transformer,Ferrite Core ED-28
Primary Center Tab,Secondary 2 Tabs Isolated
DCR 1.90Ω Max.
ED-28Through Hole KV ELECTRONIC
0203-0108-8ES00147-REV06 1,15942.00PB-FreeRoHSTransformer EF20 B-2,Core EE-20/EF-21,Polyurethane
Enameled Copper 2-UEW and Triple Insulating Wire
(130°C),Inductance 2.11 mH ±10% at 10kHz
EE-20,EF-21Through Hole KV ELECTRONIC
0203-0110-8KV14114-REV01 035.00PB-FreeRoHSTransformer EF-20,Core Material DMR40,
Polyurethane Enameled Copper Wire,
Triple Insulating Wire,Inductance 2.24mH±10%
EF-20Through Hole KV ELECTRONIC
0203-0117-9KV15115 14936.00PB-FreeRoHSTransformer EE19, Ferrite Core, 2 Tab Isolated.
EE-19Through Hole KV ELECTRONIC
0203-0129-2KV16329 161174.00PB-FreeRoHSTransformer EE-42, Core Material PC95,
Polyurethane Enameled Copper Wire.
(Transformer Inverter Output EE-42)
EE-42Through Hole KV ELECTRONIC
0203-0130-7KV16328 17540.30PB-FreeRoHSTransformer EE-19,Core Material PC40,
Polyurethane Enameled Copper Wire,
Triple Insulating Wire,Inductance 902μH±10%
EE-19Through Hole KV ELECTRONIC
0203-0141-2ES00251 1,59539.00PB-FreeRoHSTransformer EE-13, Core Material PC40,
Polyurethane Enameled Copper Wire,
Inductance 110μH Min. at 10kHz, 1V
EE-13Through Hole KV ELECTRONIC
0203-0146-2ES00254 42647.50PB-FreeRoHSTransformer EFD-10, Core Material TP4,
Polyurethane Enameled Copper Wire,
Inductance 2.00 mH ±10% at 10kHz, 1V
EFD-10Surface Mount KV ELECTRONIC
0203-0151-5ES00256-REV01 93636.00PB-FreeRoHSTransformer EE13,Core EE13/5.85,Polyurethane
Enameled Copper Wire and Triple Insulating Wire
(130°C),Inductance 1.15 mH ±10% at 10kHz,1V
EE-13Through Hole KV ELECTRONIC
0456-0001-126Z294 2271.42Low Profile SMD Transformers for DC/DC Converters
1500μH, 2000Vrms, 300mW, Turns Ration 3CT:4CT
-Surface Mount VITEC