×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Switch Mode Power Supply(SMPS) Transformer
Items for Switch Mode Power Supply(SMPS) Transformer
Narrow your selection below
 
Core Type
Mounting Type
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionCore TypeMounting TypeVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0149-0003-3MPI1919-EI19Z11 1,96531.08Transformer, EI19-Z11 Lamination Core,
Primary 3Ts/Secondary 1000Ts,
Dimension 15 x 19.2 x 20mm
EI-19-Z11Through Hole MPI-NEO
0203-0014-5KV09058 2,98032.00PB-FreeRoHSTransformer EE-16,Core Material TP-4/DMR40,
Polyurethane Enameled Copper Wire,
Triple Insulating Wire,Inductance 2.086mH±10%
EE-16Through Hole KV ELECTRONIC
0203-0045-0KV05380 026.10PB-FreeRoHSHi-Volt Transformer 36μH ±25%,Ferrite Core EE-16
EE-16Through Hole KV ELECTRONIC
0203-0077-8ES00104 4620.01PB-FreeRoHSTransformer EF-19,Core Material DMR40/PC40,
Polyurethane Enameled Copper Wire and Triple
Insulating Wire,Inductance 3.23mH ±10%
EE-19Through Hole KV ELECTRONIC
0203-0080-1ES00147 14528.00Transformer EF-20 (B-2),Core Material DMR40/PC40,
Polyurethane Enameled Copper 2-UEW Wire and
Triple Insulating Wire,Inductance 2.11mH ±10%
EE-20,EF-21Through Hole KV ELECTRONIC
0203-0091-8KV13005 050.35Transformer EF-25,Core Material MB3,Polyurethane
Enameled Copper Wire and Triple Insulating
Wire,Inductance 291.00μH ±10%,
EF-25Through Hole KV ELECTRONIC
0203-0094-7KV14026 17676.00Switching Transformer,Ferrite Core ED-28
Primary Center Tab,Secondary 2 Tabs Isolated
DCR 1.90Ω Max.
ED-28Through Hole KV ELECTRONIC
0203-0108-8ES00147-REV06 042.00PB-FreeRoHSTransformer EF20 B-2,Core EE-20/EF-21,Polyurethane
Enameled Copper 2-UEW and Triple Insulating Wire
(130°C),Inductance 2.11 mH ±10% at 10kHz
EE-20,EF-21Through Hole KV ELECTRONIC
0203-0110-8KV14114-REV01 82535.00PB-FreeRoHSTransformer EF-20,Core Material DMR40,
Polyurethane Enameled Copper Wire,
Triple Insulating Wire,Inductance 2.24mH±10%
EF-20Through Hole KV ELECTRONIC
0203-0117-9KV15115 1,19536.00PB-FreeRoHSTransformer EE19, Ferrite Core, 2 Tab Isolated.
EE-19Through Hole KV ELECTRONIC
0203-0129-2KV16329 166174.00PB-FreeRoHSTransformer EE-42, Core Material PC95,
Polyurethane Enameled Copper Wire.
(Transformer Inverter Output EE-42)
EE-42Through Hole KV ELECTRONIC
0203-0130-7KV16328 22740.30PB-FreeRoHSTransformer EE-19,Core Material PC40,
Polyurethane Enameled Copper Wire,
Triple Insulating Wire,Inductance 902μH±10%
EE-19Through Hole KV ELECTRONIC
0203-0141-2ES00251 1,59939.00PB-FreeRoHSTransformer EE-13, Core Material PC40,
Polyurethane Enameled Copper Wire,
Inductance 110μH Min. at 10kHz, 1V
EE-13Through Hole KV ELECTRONIC
0203-0147-4ES00255 339.90PB-FreeRoHSTransformer EF20,Core EF-21,Polyurethane Enameled
Copper Wire and Triple Insulating Wire ( 130°C )
Inductance 2.24 mH ±10% at 10kHz,1V
EF-20Through Hole KV ELECTRONIC
0203-0151-5ES00256-REV01 22530.36PB-FreeRoHSTransformer EE13,Core EE13/5.85,Polyurethane
Enameled Copper Wire and Triple Insulating Wire
(130°C),Inductance 1.15 mH ±10% at 10kHz,1V
EE-13Through Hole KV ELECTRONIC