×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
 
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionVendorMeasurement Type or Sensor TypeRangeInput VoltageInterface
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0262-0143-2B5W-LD0101-1 0557.40PB-FreeRoHSAir Quality Sensor,Detection of particles down to
0.5 um in diameter is possible while using an LED
light source.
OMRONParticle(Dust Particle Concentration)- (Particle Size 0.5um,2.5um) 5V Pulse
1346-0001-9PMS7003 1,975631.60PB-FreeRoHSDigital Universal Particle Concentration Sensor,
PM1.0/2.5/10, Minimum Distinguishable Particle
Diameter 0.3 um, Effective Range 0-500 ug/m^3
PLANTOWERParticle(Dust Particle Concentration)0-500ug/mxmxm.(Particle Size 0.3-10.0um) 5V Serial
1476-0002-1ZH06-IV 29451.40PB-FreeRoHSLaser Dust Sensor, PM1.0/PM2.5/PM10, Detection
Range 0-1000ug/m^3, UART and PWM Output
WINSENParticle(Dust Particle Concentration)0-1000ug/mxmxm. 4.9V - 5.5V UART,PWM
1521-0001-1SM-UART-04L 1,820733.70PB-FreeRoHSPM2.5 + PM10 Particulate Dust Sensor, Laser-Based,
Particle Size 0.3 to 10um. Detection Range 1 to
999ug/m^3, Resolution 1ug/m^3, UART Interface
AMPHENOL ADVANCED SENSORS / TELAIREParticle(Dust Particle Concentration)1-999ug/mxmxm.(Particle Size 0.3-10.0um) 5V UART