×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Dot Matrix
Items for Dot Matrix
Narrow your selection below
 
Color
Len Epoxy Color
Face Color
Configuration (Column x Row)
Dot Size
Connection of Row
Connection of Column
Luminuos Intensity
Voltage Forward
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionVendorColorLen Epoxy ColorFace ColorConfiguration (Column x Row)Dot SizeConnection of RowConnection of ColumnLuminuos IntensityVoltage Forward
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0010-0435-5TOM-1088BMR-B 1,08574.66PB-FreeRoHSDot Matrix Display 8x8, Dot Size 3.0mm,
Row Common Anode, Color Ultra-Red
OASISTEKRedWhite Black 8x8 3mm Row Anode Column Cathode 21937 ucd 2.0V
0010-0592-5TOM-1157BMRL-B 1,32655.16PB-FreeRoHSDot Matrix Display 7x5, Dot Size 3.0mm,
Row Common Anode, Color Ultra-Red
OASISTEKRedWhite Black 5x7 3mm Row Anode Column Cathode 21937 ucd 2.0V
0010-0611-5TOM-3057AMRL-B 46946.87PB-FreeDot Matrix Display LED 5x7, Color Ultra Red
Black Face, Dot Diameter 7.62mm, White Segment,
Row Cathode, Column Anode
OASISTEKRedWhite Black 5x7 7.62mm Row Cathode Column Anode 32907 ucd 4.0V
0010-0630-0TOM-2088DMRL-B 364135.20PB-FreeRoHSLED Dot Matrix Display 8x8, Ultra-Red 32907ucd
Row Anode, Column Cathode,
Dot Diameter 5mm
OASISTEKRedWhite Black 8x8 5mm Row Anode Column Cathode 32907 ucd 2.0V
0010-0649-1TOM-757BMRL-B 1,18338.21PB-FreeRoHSDot Matrix Display 7x5, Dot Size 1.9mm,
Row Common Anode, Color Ultra-Red
OASISTEKRedWhite Black 5x7 1.9mm Row Anode Column Cathode 30 mcd 2.0V
0010-1509-1TOM-2057BME-B 11869.13PB-FreeRoHSDot Matrix Display LED 5x7, Color Ultra Orange
Black Face, Dot Diameter 5.0mm, White Segment,
Size 53.34x38.10mm, Row Anode
OASISTEKOrangeWhite Black 5x7 5mm Row Anode Column Cathode 33.3 mcd 2.0V
0466-0004-8A-2570H 087.36LED Dot Matrix 5x7, Red Color, 0.7inch, 600 ucd
Row Cathode/Column Anode, Wave Length 700nm
PARA LIGHTRedWhite Gray 5x7 2mm Row Cathode Column Anode 600 ucd 2.3V