×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
Others
 
ES-P/N
0585-0009-4

One-Time Program Voice IC, 2.2-3.6V
Single Power Supply, 10 sec Voice Duration
at 6KHz Sampling with 4Bits ADPCM Compression
Qty.Break
THB
1
>
10.20
5
>
8.16
10
>
7.75
25
>
7.10
50
>
6.77
100
>
6.65
Stock on hand    
45

ES-P/N
0585-0010-9

One-Time Program Voice IC, 2.2-3.6V
Single Power Supply, 21 sec Voice Duration
at 6KHz Sampling with 4Bits ADPCM Compression
Qty.Break
THB
1
>
11.22
5
>
8.98
10
>
8.53
25
>
7.81
50
>
7.45
100
>
7.32
Stock on hand    
42

APLUS
ES-P/N
0585-0012-3

One-Time Program Voice IC, 2V to 5V
Single Power Supply, 85 sec Voice Length
at 6KHz Sampling and 4Bits ADPCM Compression
Qty.Break
THB
1
>
26.28
5
>
24.04
10
>
22.86
25
>
21.41
50
>
21.02
100
>
19.84
250
>
18.79
500
>
18.06
Stock on hand    
538

APLUS
ES-P/N
0585-0013-5

One-Time Program Voice IC, 2V to 5V
Single Power Supply, 170 sec Voice Length
at 6KHz Sampling and 4Bits ADPCM Compression
Qty.Break
THB
1
>
20.06
5
>
18.35
10
>
17.45
25
>
16.65
50
>
16.05
100
>
15.45
500
>
14.04
Stock on hand    
151

ES-P/N
0585-0016-1

One-Time Program Voice IC, 5 Triggering Modes,
Single Power Supply 2V to 5V, 170 sec Voice Length
at 6KHz Sampling and 4Bits ADPCM Compression
Qty.Break
THB
1
>
29.72
5
>
27.19
10
>
25.85
25
>
24.22
50
>
23.33
Stock on hand    
143

ES-P/N
0585-0017-3

One-Time Program Voice IC, 6 Triggering Modes,
Single Power Supply 2V to 5V, 170 sec Voice Length
at 6KHz Sampling and 4Bits ADPCM Compression
Qty.Break
THB
1
>
71.51
10
>
61.35
50
>
56.08
100
>
53.26
Stock on hand    
30

ES-P/N
0176-0156-1

USB Audio Decoder AAC/WMA/WMP3
Contain USB Host, SD Card I/F, Audio DAC
(not supported ipod)
Qty.Break
THB
1
>
101.50
5
>
92.09
10
>
88.76
25
>
83.77
50
>
80.44
100
>
76.83
Stock on hand    
92

ES-P/N
0176-1496-3

Multifunction LCD Segment Driver,Integrated RAM
for Display data (DDRAM)28x4 bit (Max 112 Segment)
LCD Drive Output 4 common,Max 28 Segment
Qty.Break
THB
1
>
46.20
5
>
40.19
10
>
38.35
25
>
36.96
50
>
35.57
100
>
33.96
250
>
31.99
500
>
31.07
Stock on hand    
43

ES-P/N
0176-1602-6

Standard LCD Segment Driver,Integrated RAM for
Display Data (DDRAM)20x4 bit(Max 80 Segment)
LCD Drive Output 4 common,Max 20 Segment
Qty.Break
THB
1
>
17.28
10
>
14.24
25
>
13.28
50
>
13.04
100
>
12.56
250
>
11.92
500
>
11.32
Stock on hand    
2,970

ES-P/N
0281-0004-6

Audio Scrambler and Sub-Audio Signalling Processor
with Auxilary System Clock, ADC, DAC for Use in
Analogue Radio Systems.
Qty.Break
THB
1
>
306.30
Stock on hand    
10