×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
Others
 
ES-P/N
0585-0009-4

One-Time Program Voice IC, 2.2-3.6V
Single Power Supply, 10 sec Voice Duration
at 6KHz Sampling with 4Bits ADPCM Compression
Qty.Break
THB
1
>
11.40
5
>
9.12
10
>
8.66
25
>
7.93
50
>
7.57
100
>
7.43
Stock on hand    
45

ES-P/N
0585-0010-9

One-Time Program Voice IC, 2.2-3.6V
Single Power Supply, 21 sec Voice Duration
at 6KHz Sampling with 4Bits ADPCM Compression
Qty.Break
THB
1
>
10.83
5
>
9.53
10
>
9.18
25
>
8.73
50
>
8.33
100
>
8.03
Stock on hand    
42

APLUS
ES-P/N
0585-0012-3

One-Time Program Voice IC, 2V to 5V
Single Power Supply, 85 sec Voice Length
at 6KHz Sampling and 4Bits ADPCM Compression
Qty.Break
THB
1
>
27.05
5
>
24.75
10
>
23.53
25
>
22.04
50
>
21.64
100
>
20.42
250
>
19.34
500
>
18.60
Stock on hand    
523

APLUS
ES-P/N
0585-0013-5

One-Time Program Voice IC, 2V to 5V
Single Power Supply, 170 sec Voice Length
at 6KHz Sampling and 4Bits ADPCM Compression
Qty.Break
THB
1
>
31.74
5
>
28.25
10
>
26.98
25
>
25.87
50
>
24.91
100
>
23.96
500
>
21.66
Stock on hand    
30

ES-P/N
0585-0016-1

One-Time Program Voice IC, 5 Triggering Modes,
Single Power Supply 2V to 5V, 170 sec Voice Length
at 6KHz Sampling and 4Bits ADPCM Compression
Qty.Break
THB
1
>
29.96
10
>
26.06
50
>
23.52
100
>
22.62
250
>
21.20
Stock on hand    
2,117

ES-P/N
0585-0017-3

One-Time Program Voice IC, 6 Triggering Modes,
Single Power Supply 2V to 5V, 170 sec Voice Length
at 6KHz Sampling and 4Bits ADPCM Compression
Qty.Break
THB
1
>
75.72
10
>
64.96
50
>
59.38
100
>
56.39
Stock on hand    
30

ES-P/N
0176-0156-1

USB Audio Decoder AAC/WMA/WMP3
Contain USB Host, SD Card I/F, Audio DAC
(not supported ipod)
Qty.Break
THB
1
>
121.80
5
>
108.50
10
>
106.50
25
>
100.50
50
>
95.20
100
>
91.54
Stock on hand    
491

ES-P/N
0176-1496-3

Multifunction LCD Segment Driver,Integrated RAM
for Display data (DDRAM)28x4 bit (Max 112 Segment)
LCD Drive Output 4 common,Max 28 Segment
Qty.Break
THB
1
>
46.20
5
>
40.19
10
>
38.35
25
>
36.96
50
>
35.57
100
>
33.96
250
>
31.99
500
>
31.07
Stock on hand    
38

ES-P/N
0176-1602-6

Standard LCD Segment Driver,Integrated RAM for
Display Data (DDRAM)20x4 bit(Max 80 Segment)
LCD Drive Output 4 common,Max 20 Segment
Qty.Break
THB
1
>
20.72
10
>
17.07
25
>
15.92
50
>
15.64
100
>
15.06
250
>
14.10
500
>
13.43
Stock on hand    
59,938

ES-P/N
0281-0004-6

Audio Scrambler and Sub-Audio Signalling Processor
with Auxiliary System Clock, ADC, DAC for Use in
Analogue Radio Systems.
Qty.Break
THB
1
>
315.30
Stock on hand    
9