×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
LED Discrete
Items for LED Discrete
Narrow your selection below
 
Color
Wavelength
Voltage - Forward (Vf)
LED Power
Luminous Intensity/Flux
View Angle
Color Temperature
Mounting Type
Package
Brightness Group
Packaging
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionColorLens Epoxy ColorPackageCase StyleWavelengthLuminous Intensity/FluxVoltage - Forward (Vf)Color TemperatureLED PowerBrightness GroupPackagingVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0010-0044-6TOL-30ARGDCHA 8,0555.44PB-FreeRoHSLED Lamp Round 3.0 mm, Red/Green Color,
Water Clear Lens, Luminous Intensity
103mcd-316mcd (Red)/27.1mcd-83mcd (Green)
Red/GreenWater Clear Round 3mm,T-1 Round 3 mm 635-645/568-575nm 103-316,27.1-83mcd (Min-Max) 1.8-2.4V - < 0.5W - BAGOASISTEK
0010-0049-1TOL-30BHRADAA 18,2391.46PB-FreeRoHSLED Round 3mm, High Red Color, 1-10mcd, 640-650nm,
Red Diffused Lens
RedRed Diffused Round 3mm,T-1 Round 3 mm 640-650nm 1-10mcd (Min-Max) 1.8-2.4V - < 0.5W - BAGOASISTEK
0010-0144-1TOL-50BRGDWGA 16,1694.01PB-FreeRoHSLED Round 5 mm, Red/Green Color, White Diffused
Lens, 30-120mcd(Red)/15-75mcd(Green), Dominant
Wavelength 635-645nm(Red)/565-575nm(Green)
Red/GreenWhite Diffused Round 5mm,T-1 3/4 Round 5 mm 635-645/565-575nm 30-120,15-75mcd (Min-Max) 1.8-2.4V - < 0.5W - BAGOASISTEK
0010-0153-2TOL-50ASRBDEA 135,4252.15PB-FreeRoHSLED Lamp Round 5 mm, Super Red Color, 640-650nm
Luminous Intensity 50-280mcd,
Red Diffused Lens
RedRed Diffused Round 5mm,T-1 3/4 Round 5 mm 640-650nm 50-280mcd (Min-Max) 1.6-2.3V - < 0.5W - BAGOASISTEK
0010-0223-5TOL-30AUGBCAA-U4M 13,2391.72PB-FreeRoHSLED Round 3mm, Ultra Yellow Green Color,
Water Clear Lens, Luminous Intensity 400-1300mcd,
Dominant Wavelength 568-579nm
Yellowish-GreenWater Clear Round 3mm,T-1 Round 3 mm 568-579nm 400-1300mcd (Min-Max) 1.8-2.4V - < 0.5W - BAGOASISTEK
0010-0224-8TOL-30AUGBDAA-U4M 23,8202.08PB-FreeRoHSLED Round 3 mm, Ultra Green Color, Green Diffused
Lens, Luminous Intensity 53-202mcd,
Dominant Wavelength 565-575nm
GreenGreen Diffused Round 3mm,T-1 Round 3 mm 565-575nm 53-202mcd (Min-Max) 1.8-2.4V - < 0.5W - BAGOASISTEK
0010-0225-1TOL-30AUREDAA-U4M 33,3552.06PB-FreeRoHSLED Round 3 mm, Ultra Red Color
Luminous Intensity 80 to 300mcd, Red Diffused Lens
RedRed Diffused Round 3mm,T-1 Round 3 mm 630-640nm 80-300mcd 1.8-2.4V - < 0.5W - BAGOASISTEK
0010-0231-3TOL-50AUGBDEA-U4M 7,8002.28PB-FreeRoHSLED Lamp Round 5 mm, High Yellow Green Color,
Green Diffused Lens, Luminous Intensity 40-120mcd,
Dominant Wavelength 568-575nm
Yellowish-GreenGreen Diffused Round 5mm,T-1 3/4 Round 5 mm 568-575nm 40-120mcd (Min-Max) 1.8-2.4V - < 0.5W - BAGOASISTEK
0010-0233-9TOL-30ARGBWRA 38,6573.69PB-FreeRoHSLED Round 3 mm, Red/Green Color, White Diffused
Lens, 21.7-129mcd (Red)/13.9-83mcd(Green),
635-645nm (Red)/564-574nm (Green)
Red/GreenWhite Diffused Round 3mm,T-1 Round 3 mm 635-645/564-574nm 21.7-129,13.9-83mcd (Min-Max) 1.8-2.4V - < 0.5W - BAGOASISTEK
0010-0239-7TO-3216BC-MRE 18,4942.27PB-FreeRoHSChip LED, Red Color
Luminous Intensity 51-146 mcd,Power 75mW
Water Clear Lens
RedWater Clear 1206(3216) SMD-CHIP 630nm 51-146mcd (Min-Max) 1.7-2.3V - < 0.5W - TAPE & REELOASISTEK
0010-0269-9TOH-30AG1-B 1,3209.62PB-FreeHousing LED Round 3 mm, 26mcd Typ, Green Color
Green Diffused Lens, Dominant Wavelength
568nm Typ.
GreenGreen Diffused Round 3mm,T-1 3mm,R/A Housing 568nm 13-26mcd 2.25V - < 0.5W - BAGOASISTEK
0010-0270-6TOH-30AO1-B 1058.31PB-FreeRoHSHousing LED Round 3 mm, 40mcd Typ, Orange Color
Orange Diffused Lens, Dominant Wavelength
632nm Typ.
OrangeOrange Diffused Round 3mm,T-1 3mm,R/A Housing 632nm 20-40mcd 2.25V - < 0.5W - BAGOASISTEK
0010-0271-9TOH-30AR1-B 1,1676.80PB-FreeRoHSHousing LED Round 3 mm, 3mcd Typ, Red Color
Red Diffused Lens, Dominant Wavelength
700nm Typ.
RedRed Diffused Round 3mm,T-1 3mm,R/A Housing 700nm 1.5-3mcd 2.25V - < 0.5W - BAGOASISTEK
0010-0272-2TOH-30AY1-B 2,7008.31PB-FreeHousing LED Round 3 mm,13.2 to 35 mcd,Yellow Color
Yellow Diffused Lens
YellowYellow Diffused Round 3mm,T-1 3mm,R/A Housing 589nm 13.2-35mcd 2.4V - < 0.5W - BAGOASISTEK
0010-0276-4TOL-50AUBDCEA-ETB6 8,2873.99PB-FreeLED Lamp Round 5 mm, Blue Color, Water Clear Lens
Luminous Intensity 1500-3000mcd,
Dominant Wavelength 460-470nm
BlueWater Clear Round 5mm,T-1 3/4 Round 5 mm 460-470nm 1500-3000mcd 2.8-3.6V - < 0.5W - BAGOASISTEK