×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
Soldering
 
ATTEN
ES-P/N
1236-0174-5

Hot Air Nozzle, for QFP Body Size 10mm. x 10mm.
Nozzle Option for Hot Air Station AT850D AT852D
and AT8502D
Qty.Break
THB
1
>
187.40
5
>
172.30
10
>
165.90
Stock on hand    
5

ATTEN
ES-P/N
1236-0175-7

Hot Air Nozzle, for QFP Body Size 14mm. x 14mm.
Nozzle Option for Hot Air Station AT850D AT852D
and AT8502D
Unit Price:
191.80
Discount: off
Save:
9.59
Net Price:
182.21
Stock on hand    
8

ATTEN
ES-P/N
1236-0176-9

Hot Air Nozzle, Nozzle Diameter 4.4mm.
Nozzle Option for Hot Air Station AT850D AT852D
and AT8502D
Qty.Break
THB
1
>
121.00
5
>
107.80
10
>
105.80
Stock on hand    
10

ATTEN
ES-P/N
1236-0177-1

Hot Air Nozzle, Nozzle Option for Hot Air Station
AT850D AT852D and AT8502D
Qty.Break
THB
1
>
128.00
5
>
114.00
10
>
111.90
Stock on hand    
22

ATTEN
ES-P/N
1236-0180-1

Nozzle Converter for All Nozzles of AT-852D,
AT-850D and AT-8502D
Qty.Break
THB
1
>
157.00
5
>
143.70
10
>
138.40
Stock on hand    
8

ATTEN
ES-P/N
1236-0121-4

50W Soldering Iron
Applicable for AT-937, AT-8502D and AT8586(V3.0)
Qty.Break
THB
1
>
324.80
5
>
300.00
Stock on hand    
14

ATTEN
ES-P/N
1236-0207-4

65W Soldering Iron
Applicable for AT-937A Soldering Station
Qty.Break
THB
1
>
496.90
Stock on hand    
5

ATTEN
ES-P/N
1236-0160-4

Solder Wick, Width 0.8mm, Length 1.5m.
Qty.Break
THB
1
>
43.09
5
>
37.49
10
>
35.77
Stock on hand    
109

ATTEN
ES-P/N
1236-0161-6

Solder Wick, Width 0.8mm, Length 2m.
Qty.Break
THB
1
>
62.48
5
>
55.91
10
>
53.60
Stock on hand    
28

ATTEN
ES-P/N
1236-0062-4

Solder Wick,Width 1.5mm,Length 1.5m
Qty.Break
THB
1
>
50.97
5
>
46.68
10
>
44.53
Stock on hand    
97