×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
Capacitors
 
KYOCERA AVX
ES-P/N
0092-0424-5

Ceramic Chip Cap 0.1μF/100Vdc ±10%, X7R
Qty.Break
THB
10
>
0.71
50
>
0.57
250
>
0.52
1,000
>
0.47
4,000
>
0.44
Stock on hand    
8,190

KYOCERA AVX
ES-P/N
0092-0425-7

Ceramic Chip Cap 8.2nF/100Vdc ±10%, X7R
Qty.Break
THB
10
>
0.69
50
>
0.55
250
>
0.50
1,000
>
0.46
2,000
>
0.44
4,000
>
0.42
Stock on hand    
3,620

KYOCERA AVX
ES-P/N
0092-0426-9

Ceramic Chip Cap 0.1μF/25Vdc ±10%, X7R
Qty.Break
THB
50
>
0.22
250
>
0.20
500
>
0.19
1,000
>
0.18
4,000
>
0.17
Stock on hand    
3,900

KYOCERA AVX
ES-P/N
0092-0427-1

Ceramic Chip Cap 1μF/25Vdc ±10%, X7R
Qty.Break
THB
10
>
1.23
50
>
0.99
100
>
0.94
500
>
0.82
1,000
>
0.80
2,000
>
0.77
4,000
>
0.74
Stock on hand    
3,760

KYOCERA AVX
ES-P/N
0092-0429-5

Ceramic Chip Cap 100pF/50Vdc ±5%, C0G(NP0)
Qty.Break
THB
50
>
0.30
100
>
0.28
500
>
0.25
1,000
>
0.24
4,000
>
0.22
Stock on hand    
3,700

KYOCERA AVX
ES-P/N
0092-0330-6

Ceramic Chip Cap 120pF/50Vdc,±5%, C0G(NP0)
Qty.Break
THB
5
>
3.18
10
>
2.94
50
>
2.69
250
>
2.40
2,000
>
2.13
4,000
>
2.04
Stock on hand    
6,511

KYOCERA AVX
ES-P/N
0092-0168-9

Ceramic Chip Cap 180pF/50Vdc ±5%, C0G(NP0)
Qty.Break
THB
5
>
1.65
10
>
1.43
50
>
1.26
100
>
1.21
250
>
1.12
2,000
>
1.00
4,000
>
0.96
Stock on hand    
4,453

KYOCERA AVX
ES-P/N
0092-0086-6

Ceramic Chip Cap 560pF/50Vdc ±5%, C0G(NP0)
Qty.Break
THB
10
>
0.34
50
>
0.29
100
>
0.27
500
>
0.25
1,000
>
0.23
Stock on hand    
620

KYOCERA AVX
ES-P/N
1721-0010-8

Ceramic Chip Cap 560pF/50Vdc ±5%, C0G(NP0)
Qty.Break
THB
10
>
0.34
50
>
0.29
100
>
0.27
500
>
0.25
1,000
>
0.23
4,000
>
0.22
Stock on hand    
46,900

KYOCERA AVX
ES-P/N
0092-0329-1

Ceramic Chip Cap 8.2pF/50Vdc,±5%, C0G(NP0)
Qty.Break
THB
5
>
1.29
10
>
1.11
100
>
0.94
500
>
0.85
1,000
>
0.82
4,000
>
0.77
Stock on hand    
10,509