×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
Capacitors
 
FH(GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECH)
ES-P/N
1649-0005-9

Multilayer Ceramic Chip Cap 100pF/50V, ±5%,
COG(NPO)
Qty.Break
THB
100
>
0.06
1,000
>
0.05
10,000
>
0.04
Stock on hand    
9,818

FH(GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECH)
ES-P/N
1649-0002-3

Multilayer Ceramic Chip Cap 1.5pF/50V, ±0.25pF,
COG(NPO)
Qty.Break
THB
100
>
0.09
500
>
0.07
1,000
>
0.06
Stock on hand    
8,900

FH(GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECH)
ES-P/N
1649-0003-5

Multilayer Ceramic Chip Cap 2.0pF/50V, ±0.25pF,
COG(NPO)
Qty.Break
THB
100
>
0.09
500
>
0.07
1,000
>
0.06
Stock on hand    
8,000

FH(GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECH)
ES-P/N
1649-0006-1

Multilayer Ceramic Chip Cap 47pF/50V, ±5%,
COG(NPO)
Qty.Break
THB
100
>
0.12
500
>
0.10
1,000
>
0.09
Stock on hand    
9,770

FH(GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECH)
ES-P/N
1649-0009-7

Multilayer Ceramic Chip Cap 4.7pF/50V, ±0.25pF,
COG(NPO)
Qty.Break
THB
100
>
0.14
500
>
0.12
1,000
>
0.11
5,000
>
0.09
Stock on hand    
10,043

ES-P/N
0328-0222-4

Multilayer Ceramic Chip Cap, 100pF/50Vdc, ±5%,
NP0 (C0G)
Qty.Break
THB
100
>
0.06
1,000
>
0.05
10,000
>
0.04
Stock on hand    
9,700

ES-P/N
0328-0077-8

Ceramic Chip Cap 1.0pF/50Vdc, ±0.1pF, NPO
Qty.Break
THB
50
>
0.15
500
>
0.12
1,000
>
0.11
5,000
>
0.10
Stock on hand    
11,518

ES-P/N
0328-0078-1

Ceramic Chip Cap 1.5pF/50Vdc, ±0.1pF, NPO
Qty.Break
THB
100
>
0.13
500
>
0.12
1,000
>
0.11
10,000
>
0.10
Stock on hand    
9,770

ES-P/N
0328-0079-4

Ceramic Chip Cap 1.8pF/50Vdc, ±0.1pF, NPO
Qty.Break
THB
50
>
0.15
100
>
0.13
500
>
0.12
1,000
>
0.11
Stock on hand    
9,089

ES-P/N
0328-0186-6

Multilayer Ceramic Chip Cap 33pF/50Vdc, ±5%
NP0 (C0G)
Qty.Break
THB
100
>
0.07
1,000
>
0.06
Stock on hand    
62,826