×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
Passive Components
 
ROYALOHM/ UNIROYAL/ UNIOHM
ES-P/N
0150-4574-2

Thick Film Chip Resistors 240Ω ±1%, 1/16W
Qty.Break
THB
100
>
0.06
500
>
0.05
1,000
>
0.04
5,000
>
0.03
10,000
>
0.02
Stock on hand    
29,700

ROYALOHM/ UNIROYAL/ UNIOHM
ES-P/N
0150-4393-8

Thick Film Chip Resistors 2.4KΩ ±1%, 1/16W
Qty.Break
THB
100
>
0.04
10,000
>
0.03
Stock on hand    
8,800

ROYALOHM/ UNIROYAL/ UNIOHM
ES-P/N
0150-4635-6

Thick Film Chip Resistors 2.49KΩ ±1%, 1/16W
Qty.Break
THB
100
>
0.06
1,000
>
0.04
10,000
>
0.02
Stock on hand    
9,350

ROYALOHM/ UNIROYAL/ UNIOHM
ES-P/N
0150-4396-4

Thick Film Chip Resistors 270Ω ±1%, 1/16W
Qty.Break
THB
100
>
0.06
1,000
>
0.05
10,000
>
0.03
Stock on hand    
7,900

ROYALOHM/ UNIROYAL/ UNIOHM
ES-P/N
0150-4640-9

Thick Film Chip Resistors 2.7KΩ ±1%, 1/16W
Qty.Break
THB
100
>
0.06
500
>
0.05
1,000
>
0.04
10,000
>
0.02
Stock on hand    
9,900

ROYALOHM/ UNIROYAL/ UNIOHM
ES-P/N
0150-3615-6

Thick Film Chip Resistors 30KΩ ±1%, 1/16W
Qty.Break
THB
100
>
0.04
Stock on hand    
3,500

ROYALOHM/ UNIROYAL/ UNIOHM
ES-P/N
0150-4575-4

Thick Film Chip Resistors 330Ω ±1%, 1/16W
Qty.Break
THB
100
>
0.06
500
>
0.05
1,000
>
0.04
5,000
>
0.03
10,000
>
0.02
Stock on hand    
18,200

ROYALOHM/ UNIROYAL/ UNIOHM
ES-P/N
0150-4576-6

Thick Film Chip Resistors 3.3KΩ ±1%, 1/16W
Qty.Break
THB
100
>
0.06
500
>
0.05
1,000
>
0.04
5,000
>
0.03
10,000
>
0.02
Stock on hand    
19,280

ROYALOHM/ UNIROYAL/ UNIOHM
ES-P/N
0150-4577-8

Thick Film Chip Resistors 33KΩ ±1%, 1/16W
Qty.Break
THB
100
>
0.06
500
>
0.05
1,000
>
0.04
5,000
>
0.03
10,000
>
0.02
Stock on hand    
19,500

ROYALOHM/ UNIROYAL/ UNIOHM
ES-P/N
0150-4636-8

Thick Film Chip Resistors 39.2KΩ ±1%, 1/16W
Qty.Break
THB
100
>
0.06
1,000
>
0.04
10,000
>
0.02
Stock on hand    
10,000