ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
Categories
Other
 
ES-P/N
0999-3414-1

แผ่นสอนการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino
ควบคุมหุ่นยนต์ Alphabot Vol.1
Qty.Break
THB
1
>
900.00
Stock on hand    
8

HENTEL
ES-P/N
0541-0003-3

Hand Set
Qty.Break
THB
1
>
700.50
3
>
661.90
5
>
631.80
10
>
608.10
25
>
580.20
Stock on hand    
0

HENTEL
ES-P/N
0541-0004-6

Hook Set
Qty.Break
THB
1
>
484.90
3
>
458.60
5
>
441.00
10
>
423.50
25
>
398.70
Stock on hand    
8

RISE-TECH
ES-P/N
1187-0004-3

Qty.Break
THB
1
>
75.84
5
>
67.86
10
>
65.06
25
>
62.67
50
>
59.48
Stock on hand    
664

RISE-TECH
ES-P/N
1187-0003-1

Qty.Break
THB
1
>
331.80
5
>
306.40
10
>
290.80
25
>
273.20
50
>
263.50
Stock on hand    
664

ES-P/N
0978-0001-6

Multi-Standard Analog TV Receiver w/FM Radio
PCI BUS ATSC 32-BIT/33MHz
Without Remote Control
Unit Price:
2,815.00
Discount: off
Save:
1,407.50
Net Price:
1,407.50
Stock on hand    
7