×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
Categories
Schottky Diode
 
ES-P/N
0176-2209-9

Schottky Barrier Diode, Reverse Voltage 150V,
Average Rectified Forward Current 10A,
Cathode Common Dual Type
Qty.Break
THB
1
>
19.29
10
>
15.90
25
>
14.83
100
>
14.02
250
>
13.13
500
>
12.51
Stock on hand    
2,910

ES-P/N
0176-2214-2

Schottky Barrier Diode, Reverse Voltage 200V,
Average Rectified Forward Current 10A,
Cathode Common Dual Type
Qty.Break
THB
1
>
17.90
10
>
14.75
25
>
13.75
50
>
13.50
100
>
13.01
250
>
12.34
500
>
11.72
Stock on hand    
1,185

ES-P/N
0176-0355-7

Schottky Barrier Diodes 150V/10A, Cathode Common
Dual Type
Qty.Break
THB
1
>
17.31
5
>
15.23
10
>
14.27
25
>
13.30
50
>
13.06
100
>
12.58
500
>
11.34
1,000
>
10.94
Stock on hand    
72

ES-P/N
0176-0509-9

Schottky Barrier Diodes 60V/6A
Cathode Common Dual Type
Power Mold Type
Qty.Break
THB
1
>
11.47
10
>
9.72
50
>
8.82
100
>
8.50
250
>
8.02
500
>
7.70
1,000
>
7.36
Stock on hand    
12,973

ES-P/N
0176-0572-6

Schottky Barrier Diodes 90V/6A
Cathode Common Dual Type,
Power Mold Type
Qty.Break
THB
1
>
12.69
5
>
11.16
10
>
10.75
25
>
10.22
50
>
9.75
100
>
9.40
500
>
8.52
1,000
>
8.14
Stock on hand    
2,526

ES-P/N
0176-1242-2

Schottky Barrier Diode 40V/1A
Qty.Break
THB
5
>
3.55
10
>
3.29
50
>
2.93
100
>
2.79
250
>
2.68
1,000
>
2.48
3,000
>
2.30
6,000
>
2.22
Stock on hand    
1,471

ES-P/N
0176-1054-1

Schottky Barrier Diode 40V/1A
Small Power Mold Type (PMDU)
Qty.Break
THB
5
>
3.37
50
>
2.78
100
>
2.65
500
>
2.45
1,000
>
2.35
3,000
>
2.18
Stock on hand    
15,283

ES-P/N
0176-0890-3

Schottky Barrier Diode 60V/1A
Qty.Break
THB
5
>
2.16
50
>
1.64
100
>
1.54
500
>
1.41
1,000
>
1.35
3,000
>
1.27
Stock on hand    
15,640

ES-P/N
0176-2167-9

Schottky Barrier Diode, Reverse Voltage 40V,
Average Forward Rectified Current 1A
Qty.Break
THB
5
>
2.93
50
>
2.48
100
>
2.36
500
>
2.17
1,000
>
2.05
3,000
>
1.92
Stock on hand    
35

ES-P/N
0176-1358-1

Schottky Barrier Diode 100V/1A,
Small Power Mold Type.(PMDS)
Qty.Break
THB
5
>
3.23
10
>
2.99
50
>
2.74
100
>
2.60
500
>
2.35
Stock on hand    
2,296