Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
029002502
Product P/N: CMM-PD01 ES-P/N: 029002502   
PROFIBUS DP Communication Card for MS300 Drive

เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00