×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Environment Sensors
 
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionVendorMeasurement Type or Sensor TypeRangeInput VoltageInterface
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0262-0133-92JCIE-BL01 12,950.00PB-FreeEnvironment Sensors (Temperature,Humidity,Light,
UV Index,Barometric Pressure,Noise),
Multiple Sensing Capabilities.Bag-Shape Type
OMRONEnvironment Sensor60°C,85%RH,2000lx,UV Index 11,1100hPa,89dB (Max.)3VDC Wireless - Bluetooth
0262-0134-12JCIE-BL01-P1 11,993.00PB-FreeEnvironment Sensors (Temperature,Humidity,Light,
UV Index,Barometric Pressure,Noise),
Multiple Sensing Capabilities.PCB Type
OMRONEnvironment Sensor60°C,85%RH,2000lx,UV Index 11,1100hPa,89dB (Max.)3VDC Wireless - Bluetooth
0262-0144-42JCIE-BU01 23,528.00PB-FreeRoHSEnvironment Sensors (Temperature,Humidity,Light,
Barometric Pressure,Noise,Acceleration,VOC),
Multiple Sensing Capabilities.USB Type
OMRONEnvironment Sensor60°C,85%RH,2000lx,UV Index 11,1100hPa,89dB (Max.)- Wireless - Bluetooth