×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Relay Sockets
Items for Relay Sockets
Narrow your selection below
 
Number of Pins
Rated Voltage
Rated Current
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionNumber of PinsRated VoltageRated CurrentVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0330-0323-9DPYF08A-3-01AH 153.88PB-FreeRoHSRelay Socket 8Pins for DRPE-2C,DRPY-2C,DRPM-2C
Rated 300V/10A
8300V 10A DEGSON
0330-0324-1DPYF14A-3-01AH 5572.65PB-FreeRoHSRelay Socket 14Pins for DRPE-4C,DRPY-4C,DRPM-4C
Rated 300V/7A
14300V 7A DEGSON
0330-0325-3DPTF08A2-3-02AH 142.30PB-FreeRoHSRelay Socket 8Pins for Relay DRPL-1C,DRPL-2C
Rated 300V/10A
8300V 10A DEGSON
0330-0326-5DPYF08A-E3-01AH 1,88347.81PB-FreeRoHSRelay Socket 8Pins For DRPY-2C,DRPE-2C
DRPM-2C,Rated 300V/10A
8300V 10A DEGSON
0330-0327-7DPYF14A-E3-01AH 7963.48PB-FreeRoHSRelay Socket 14Pins For DRPY-4C,DRPE-4C
DRPM-4C,Rated 300V/7A
14300V 7A DEGSON
0330-0328-9DPKF08A-E3-01AH 4651.55PB-FreeRoHSRelay Socket 8Pins For DRPF-2C,DRPE-2CH
Rated 300V/12A
Black Color
8300V 12A DEGSON
0330-0564-1DPYF08A1-3-02AH 26069.19PB-FreeRoHSRelay Socket 8Pins For DRPY-2C,DRPE-2C,
Rated 300V/7A, Color Black
8300V 7A DEGSON
0330-0599-1DPYF08A-3-00A(H) 34033.13PB-FreeRoHSRelay Socket 8Pins For DRPE-2C, Rated 300V/10A,
Color Black
8300V 10A DEGSON
0330-0600-9DPYF14A-3-00A(H) 1,00046.84PB-FreeRoHSRelay Socket 14Pins For DRPE-4C, Rated 300V/7A,
Color Black
14300V 7A DEGSON
0330-0602-3DPYF14A-E3-00A(H) 42446.84PB-FreeRoHSRelay Socket 14Pins For DRPE-4C, Rated 300V/7A,
Color Black, Protective Structure
14300V 7A DEGSON
0330-0603-5DPKF08A-E3-00A(H) 47738.20PB-FreeRoHSRelay Socket 8Pins For DRPE-2CH,
Rated 300V/12A, Color Black, Protective Structure
8300V 12A DEGSON
0330-0604-7DPKF14A-E3-00A(H) 46048.57PB-FreeRoHSRelay Socket 14Pins For DRPE-4CH,
Rated 300V/10A, Color Black, Protective Structure
14300V 10A DEGSON
0330-0605-9DPKF08A-F3-00A(H) 10071.42PB-FreeRoHSRelay Socket 8Pins For DRPE-2CH,
Rated 300V/12A, Color Black, Separable Structure
8300V 12A DEGSON
0330-0606-1DPKF14A-F3-00A(H) 10077.46PB-FreeRoHSRelay Socket 14Pins For DRPE-4CH,
Rated 300V/10A, Color Black, Separable Structure
14300V 10A DEGSON
0330-0607-3DPTF08A-3-00A(H) 48043.34PB-FreeRoHSRelay Socket 8Pins For DRPL-2C, Rated 300V/10A,
Color Black
8300V 10A DEGSON