×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
 
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionMeasurement RangeAccuracyDynamic RangeResolutionInclude AccessoriesVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0061-1242-7FLUKE945-ESP 1611,645.73PB-FreeRoHSFluke 945 Sound Meter, The A Weighting Range
30 to 130dB and The C Weighting Range 35 to 130dB,
Frequency Response 31.5 Hz to 8 kHz, IEC651 Type 2
30 dBa - 130 dBa,35 dBc - 130 dBc±1.5% - 0.1 dB Batterry,Manual FLUKE
0729-0019-3AMPROBE-SM20A 217,363.50Digital Sound Meter, A Weighting Range 30dB-130dB
C Weighting Range 35dB-130dB,
Frequency Range 31.5Hz-8KHz, IEC651 Type 2
30 dBa - 130 dBa,35 dBc - 130 dBc±1.5% 50 dB 0.1 dB Case,Windscreen,Manual,USB Cable,Battery AMPROBE