×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Modular Connectors 
Items for Modular Connectors 
Narrow your selection below
 
RJ Type
Cable Type
Number of Hosing Positions
Number of Contact Load
Features
Packaging
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionConnector TypeRJ TypeCable TypeNumber of Hosing PositionsNumber of Contact LoadFeaturesPackagingVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0014-0001-9CH-101 8419.16PB-FreeRoHSModular Plug 6P6C, RJ12,50 micron Gold Plated
for Flat Cable Clamp
Modular PlugRJ12 Flat Cable Clamp 6 6 Keyed BULKCOBLE
0014-0003-5CH-103 9368.23PB-FreeRoHSModular Plug 8P8C, RJ45, 50 micron Gold Plated
for Flat Cable Clamp
Modular PlugRJ45 Flat Cable Clamp 8 8 Keyed BULKCOBLE
0014-0004-8CH-104 16,0815.89PB-FreeRoHSModular Plug 8P8C, RJ45,50 micron Gold Plated
for Round Cable Clamp
Modular PlugRJ45 Round Cable Clamp 8 8 - BAGCOBLE
0014-0005-1CH-105 9792.00PB-FreeRoHSModular Plug 6P2C, RJ11, 50 micron Gold Plated
for Flat Cable Clamp
Modular PlugRJ11 Flat Cable Clamp 6 2 - BULKCOBLE
0014-0006-4CH-106 11,0713.26PB-FreeRoHSModular Plug 6P4C,RJ11,50 micron Gold Plated
for Flat Cable Clamp
Modular PlugRJ11 Flat Cable Clamp 6 4 - BAGCOBLE
0014-0007-7CH-107 3,0932.25PB-FreeRoHSModular Plug 6P4C, RJ11,50 micron Gold Plated
for Round Cable Clamp
Modular PlugRJ11 Round Cable Clamp 6 4 - BAGCOBLE
0014-0008-0CH-108 12,4195.60PB-FreeRoHSModular Plug 6P6C, RJ12, 50 micron Gold Plated
for Flat Cable Clamp
Modular PlugRJ12 Flat Cable Clamp 6 6 - BAGCOBLE
0014-0009-3CH-109 6,7805.09PB-FreeRoHSModular Plug 6P6C, RJ12, 50 micron Gold Plated
for Round Cable Clamp
Modular PlugRJ12 Round Cable Clamp 6 6 - BAGCOBLE
0014-0011-3CH-111 4053.32PB-FreeRoHSModular Plug 4P4C, RJ9, 50 micron Gold Plated
for Flat Cable Clamp
Modular PlugRJ9 Flat Cable Clamp 4 4 - BAGCOBLE
0014-0012-6CH-112 55311.06PB-FreeRoHSModular Plug 10P10C, RJ50,50 micron Gold Plated
for Round Cable Clamp
Modular PlugRJ50 Round Cable Clamp 10 10 - BAGCOBLE
0014-0015-5CH-116 2,9313.30PB-FreeRoHSModular Plug 4P4C, RJ9, 50 micron Gold Plated
for Round Cable Clamp
Modular PlugRJ9 Round Cable Clamp 4 4 - BAGCOBLE
0017-0010-1DEK309 2568.72PB-FreeModular Jack,Box Type,8P8C,RJ45
Modular JackRJ45 - 8 8 Modular Box BULKDEK
0017-0012-7DEK616PCB-S 10415.17PB-FreeModular Jack, Female Type, 4P4C, RJ9
PCB Type, Gold Plated
Modular JackRJ9 - 4 4 - TRAYDEK
0017-0013-0DEK623PCB4-BM 1117.62PB-FreeRoHSModular Jack, Female Type, 6P4C, RJ11
PCB Type, Gold Plated
Modular JackRJ11 - 6 4 - TRAYDEK
0017-0014-3DEK623PCB6-BM 44421.23PB-FreeRoHSModular Jack, Female Type, 6P6C, RJ12
PCB Type, Gold Plated
Modular JackRJ12 - 6 6 - TRAYDEK