×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Crimping Tools
 
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionTypeFor Use withVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0021-0009-1HT-214 65648.00PB-FreeRoHSIDC Crimping Fixture
Distance 6mm to 27.5mm
คีมย้ำสายแพ
Crimp ToolIDC Connector HANLONG
0021-0010-3HT-213 64381.70PB-FreeRoHSD-Sub Crimping Tool, 2 stage
for D-Sub AWG 20-24-28
Crimp ToolTerminal Lug HANLONG
0021-0011-5HT-202B 121335.20PB-FreeRoHSCrimping Tool with Handle Lock for Computer Pins
and Sockets/Butt-Insulated Connectors/Telephone
Piercing Spade Lugs/Open Barrel Connectors
Crimp ToolTerminal Lug HANLONG
0021-0012-7HT-303 99542.70PB-FreeRoHSRatchet Crimping Tool,Low Carbon Steel Handle,
Middle Carbon Steel Crimper,
AWG (22-18)Red,AWG (16-14)Blue,AWG (12-10)Yellow
Crimp ToolTerminal Lug HANLONG
0021-0013-9HT-2008AR 871,905.00PB-FreeRoHSModular Plug Crimping Tool,8P8C/RJ45
6P6C/RJ-12,6P4C/RJ-11,4P4C and 4P2C Plugs
DEC/Off Set Plug-6P6C
Crimp ToolModular Plug HANLONG