×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Human Machine Interfaces(HMIs)
Items for Human Machine Interfaces(HMIs)
Narrow your selection below
 
Series
Type
Model
Power Isolation
Communication Isolation
Display Size
Display Type
Supply Voltage
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionSeriesTypeDisplay SizeDisplay TypeSupply VoltageModelPower IsolationCommunication IsolationVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0290-0203-3DOP-107WV 1210,440.00RoHSHMI,7 inches,Cortex-A8 800MHz CPU,RAM 512 MB,
ROM 256 MB,Built-in Ethernet Interface,USB Host,
RS232/RS-422/RS-485 COM Port
DOP-100Touch Screen 7 Inch Color 24 VDC ±15% Advanced HMI Yes Yes DELTA
0290-0204-5DOP-103BQ 215,864.00RoHSHMI,4.3 inches,Cortex-A8 800MHz CPU,RAM 256 MB,
ROM 256 MB,USB Host,USB Client,CE/UL certified,
DOP-103BQ
DOP-100Touch Screen 4.3 Inch Color 24 VDC ±15% Basic HMI No No DELTA
0290-0205-7DOP-107BV 88,120.00RoHSHMI,7 inches,Cortex-A8 800MHz CPU,RAM 256 MB,
ROM 256 MB,USB Host,USB Client,CE/UL certified,
RS-422/RS-485 COM Port
DOP-100Touch Screen 7 Inch Color 24 VDC ±15% Basic HMI No No DELTA
0290-0206-9DOP-H07E465 337,280.00RoHSHMI,7 inches,MCU 400MHz,RAM 64 MB,ROM 128 MB,
USB Client,CE certified,
RS-422/RS-485 COM Port
DOP-HHandheld HMI 7 Inch Color 24 VDC ±15% H Series HMI Yes Yes DELTA
0290-0207-1DOP-110CS 112,480.00RoHSHMI,10.1Inches TFT LCD,65K Color,1024 x 600 Pixels
ARM Cortex-A8(800MHz),RAM 256 MB,ROM 256 MB,
USB Host,USB Slave,RS-232/RS-422/RS-485 COM Port
DOP-100Touch Screen 10.1 lnch Color 24 VDC ±15% Standard HMI (General Type) Yes No DELTA
0290-0234-4DOP-110WS 1916,000.00RoHSHMI,10.1 inches,ARM Cortex-A8 (800MHz),RAM 512 MB,
ROM 256 MB,USB Host,USB Slave,CE/UL certified,
RS-232/RS-422/RS-485 COM Ports
DOP-100Touch Screen 10.1 lnch Color 24 VDC ±15% Advanced HMI Yes Yes DELTA
0290-0313-1DOP-112WX 132,000.00PB-FreeRoHSHMI,12Inches TFT LCD,24bit-Color,1024 x 768 Pixels
Dual Core 1GHz,RAM DDR3 1000MHz 1GB,ROM 8GB,
SD Card Slot,USB Host/Slave,Ethernet/Serial Port
DOP-100Touch Screen 12 lnch Color 24 VDC ±15% Advanced HMI Yes Yes DELTA
0290-0314-2DOP-103WQ 87,832.00PB-FreeRoHSHMI,4.3Inches TFT LCD,65K Color,480 x 272 Pixels
ARM Cortex-A8 (800MHz),ROM 256 MB,RAM 512 MB,
USB Host/Slave,RS-232/-422/-485 and Ethernet Port
DOP-100Touch Screen 4.3 Inch Color 24 VDC ±15% Advanced HMI Yes Yes DELTA