×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
AC, DC Motors and Gear Motors
Items for AC, DC Motors and Gear Motors
Narrow your selection below
 
Voltage-Rated
Torque (Kg-cm)
Ratio
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionVendorTypeVoltage-RatedTorque (Kg-cm)RatioPackaging
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0059-0237-6ET-SERVO-PICO+/STD 01,050.00Servo Motor Model PICO/STD/JR
ETTServo Motor4.8V,6V 0.7,0.84 - BOX
0059-0759-5ET-SERVO-S666/FET/STD 31,490.00DC Servo Motor Model S666/FET/STD
Oiliness Bearing
(A-MO-M-00127)
ETTServo Motor4.8V,6V 18,24 - BOX
0265-0005-6AJK-B12A2706 169153.70PB-FreeRoHSDC Mini Air Pump 12VDC, Air Flow 2.5LPM
Rate Current 350 mA, Maximum Pressure 100kPa
Pipe Diameter 4.2mm, Dimension 27mmx58mm.
XIAMEN AJKAir Compressor12V - - TRAY
0290-0278-4ECM-B3M-C20807RS1 118,640.00PB-FreeRoHSElectronic Commutation Motor B3 Series,Medium
Inertia,220V/3000rpm,24bit Incremental,Frame 80mm.
Output 750W, Keyway Shaft,W/O Brake,Oil Seal
DELTAServo Motor220VAC 24.49(2.4 N-m) - BOX
0290-0300-1ECM-B3M-CA0604RS1 58,240.00PB-FreeRoHSElectronic Commutation Motor B3 Series,Medium
Inertia,220V/3000rpm,24bit Absolute,Frame 60mm.
Output 400W, Keyway Shaft,without Brake,Oil Seal
DELTAServo Motor220VAC 12.96(1.27 N-m) - BOX
0290-0301-3ECM-B3M-CA0807RS1 28,148.80PB-FreeRoHSElectronic Commutation Motor B3 Series,Medium
Inertia,220V/3000rpm,24bit Absolute,Frame 80mm.
Output 750W, Keyway Shaft,without Brake,Oil Seal
DELTAServo Motor220VAC 24.49(2.4 N-m) - BOX
0290-0302-5ECM-B3M-EA1310RS1 412,161.60PB-FreeRoHSElectronic Commutation Motor B3 Series,Medium
Inertia,220V/2000rpm,24bit Absolute,Frame 130mm.
Output 1kW, Keyway Shaft,without Brake,Oil Seal
DELTAServo Motor220VAC 48.67(4.77 N-m) - BOX
0290-0303-7ECM-B3M-C20604RS1 47,440.00PB-FreeRoHSElectronic Commutation Motor B3 Series,Medium
Inertia,220V/3000rpm,24bit Incremental,Frame 60mm.
Output 400W, Keyway Shaft,without Brake,Oil Seal
DELTAServo Motor220VAC 12.96(1.27 N-m) - BOX
0290-0304-9ECM-B3M-E21310RS1 311,000.00PB-FreeRoHSElectronic Commutation Motor B3 Series,Medium
Inertia,220V/2000rpm,24bit Incremental,Frame 130mm
Output 1kW, Keyway Shaft,without Brake,Oil Seal
DELTAServo Motor220VAC 48.67(4.77 N-m) - BOX
0290-0416-1ECM-B3M-CA0604SS1 313,040.00PB-FreeRoHSElectronic Commutation Motor B3 Series, Medium
Inertia, 220V/3000rpm, 24bit Absolute, Frame 60mm.
Output 400W, Keyway Shaft, with Brake/Oil Seal
DELTAServo Motor220VAC 12.96(1.27 N-m) - BOX
0290-0417-2ECM-B3M-CA0807SS1 014,240.00PB-FreeRoHSElectronic Commutation Motor B3 Series, Medium
Inertia, 220V/3000rpm, 24bit Absolute, Frame 80mm.
Output 750W, Keyway Shaft, with Brake/Oil Seal
DELTAServo Motor220VAC 24.49(2.4 N-m) - BOX
0290-0418-4ECM-B3M-EA1310SS1 320,800.00PB-FreeRoHSElectronic Commutation Motor B3 Series, Medium
Inertia, 220V/2000rpm, 24bit Absolute, Frame 130mm
Output 1KW, Keyway Shaft, with Brake/Oil Seal
DELTAServo Motor220VAC 48.67(4.77 N-m) - BOX
0290-0419-6ECM-B3M-EA1315RS1 316,000.00PB-FreeRoHSElectronic Commutation Motor B3 Series, Medium
Inertia, 220V/2000rpm, 24bit Absolute, Frame 130mm
1.5KW, Keyway Shaft, without Brake, Oil Seal
DELTAServo Motor220VAC 73.01(7.16 N-m) - BOX
0290-0420-1ECM-B3M-EA1315SS1 322,400.00PB-FreeRoHSElectronic Commutation Motor B3 Series, Medium
Inertia, 220V/2000rpm, 24bit Absolute, Frame 130mm
Output 1.5KW, Keyway Shaft, with Brake/Oil Seal
DELTAServo Motor220VAC 73.01(7.16 N-m) - BOX
0290-0421-3ECM-B3M-EA1820RS1 222,800.00PB-FreeRoHSElectronic Commutation Motor B3 Series, Medium
Inertia, 220V/2000rpm, 24bit Absolute, Frame 180mm
Output 2KW, Keyway Shaft, without Brake, Oil Seal
DELTAServo Motor220VAC 97.38(9.55 N-m) - BOX