×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Others
Items for Others
Narrow your selection below
 
Type
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionTypeVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0754-0004-3CTRL-000010 130,000.00Sound CTRL Software and Pocket PC
Ultrasound DetectorCTRL
0754-0005-6CTRL-000031/DEMO 187,000.00Ultrasound Inspection Kit CTRL UL101, Full Kit,
Non-Destructive Testing, Leak Detection
DEMO
Ultrasound DetectorCTRL
0754-0006-9CTRL-000010/DEMO 149,000.00Sound CTRL Software and Pocket PC,
DEMO
Ultrasound DetectorCTRL
0754-0007-2CTRL-UL101 250,000.00Ultrasound Inspection, Base Kit
Ultrasound DetectorCTRL
0762-0048-8DT-159 163,830.00PB-FreeRoHSCoating Thickness Gauge, Range 0-2000um, Tolerance
(±2%±2)um, Measure Non-Magnetic Coatings on
Steel/Insulating Coating on No-Ferrous Metals
Coating Thickness GaugesCEM
0762-0049-1DT-8820 82,805.00PB-FreeRoHS4 in 1 Multifunction Environment Meter, Measure
Sound (35-100dB/65-130dB), Light Level, Humidity
(95%RH Max), Temperature (750°C Max), 1999 Counts
Environment MeterCEM