×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Other
Items for Other
Narrow your selection below
 
IC Function
Mounting Type
Package / Case
Packaging
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionIC FunctionMounting TypeCase StylePackage / CaseMFR PackagePackaging
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0126-0172-7MAX9860ETG+T 1,852113.80PB-FreeRoHS16-Bit Mono Audio Voice Codec, Mono 30mW BTL
Headphone Amplifier, Dual Differential Microphone
Inputs with AGC, 8KHz-48kHz, Digital Audio/I2C
Audio CodecSurface Mount QFN QFN-24TQFN-EP-24 TAPE & REEL
0176-0156-1BU94501AKS2-E2 488121.80PB-FreeRoHSUSB Audio Decoder AAC/WMA/WMP3
Contain USB Host, SD Card I/F, Audio DAC
(not supported ipod)
Audio DecoderSurface Mount QFP SQFP-T52MSQFP-T52M TAPE & REEL
0236-0002-0PT2399 15,82922.70PB-FreeRoHSEcho Audio Porcessor equiped with ADC,DAC
High Sampling Frequency ,Internal Memory of 44K
Internal VCO, Low Distortion less than 0.5%
Audio ProcessorThrough Hole DIP PDIP-16PDIP-16 TUBE
0281-0004-6CMX138AE1 9333.30PB-FreeRoHSAudio Scrambler and Sub-Audio Signalling Processor
with Auxiliary System Clock, ADC, DAC for Use in
Analogue Radio Systems.
Audio ProcessorSurface Mount SOIC TSSOP-28TSSOP-28 TUBE
0310-0004-7TNS010-LQ-V4 10777.00TCP/IP STACK CHIP LQFP VER.4
Support TCP/IP,HTTP,PPP,DNS,Interface to
GPRS Phone,Modem
TCP/IPSurface Mount QFP LQFP-44LQFP-44 TRAY
0332-0006-9NAU88C22YG 29289.42PB-FreeRoHS24-bit Stereo Audio Codec with Speaker Driver
Including Headphone/Line Driver, SNR 89dB (DAC/
ADC), Integrated DSP, On-chip PLL, PCM/I2S
Audio CodecSurface Mount QFN QFN-32QFN-32 TAPE & REEL