×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Film Capacitors
Items for Film Capacitors
Narrow your selection below
 
Capacitance
Voltage-Rated
Mounting Type
Series
Package / Case
Packaging
Lead Spacing
Capacitance Tolerance
Dielectric Type
Maximum Operating Temperature
Termination
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionVendorCapacitanceVoltage-RatedMounting TypeCapacitance ToleranceLead SpacingDielectric TypeSeriesMaximum Operating TemperatureTerminationPackagingPackage / Case
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0095-0123-9FKP2-470/100/2.5T 012.07PB-FreeRoHSPolypropylene Film/Foil Capacitors for Pulse
Application in PCM 5 mm,Cap 470pF/100V ±2.5%,
Pitch 5.0mm
WIMA0.47nF100V Through Hole ±2.5% 5.0mm Polypropylene Film/Foil FKP,Polypropylene 100°C PC Pins TAPE & REELBOX TYPE
0102-0114-4ECQE2105KF 38.64Metalized Polyester Film Cap 1μF/250Vdc, ±10%
Pitch 15mm
PANASONIC1μF250V Through Hole ±10% 15.0mm Metallized Polyester Film ECQE,Metallized Polyester 105°C PC Pins BULKDIPPED TYPE
0158-0122-4MPE104K2J-AEC 11,7585.95PB-FreeRoHSMetalized Polyester Film Cap 0.1μF/630Vdc, ±10%
Pitch 15mm
AEC0.1μF630V Through Hole ±10% 15.0mm Metallized Polyester Film MPE,Metallized Polyester 85°C PC Pins BAGDIPPED TYPE
0158-0123-7PEI104J2A-AEC 7,2011.34PB-FreePolyester Film Capacitors 0.1μF/100Vdc,±5%
Pitch =7mm
AEC0.1μF100V Through Hole ±5% 7.0mm Polyester Film PEI,Polyester 85°C PC Pins BAGDIPPED TYPE
0158-0126-6PEI102J2A-AEC 8,0910.70PB-FreePolyester Film Capacitors 1nF/100Vdc, ±5%
AEC1nF100V Through Hole ±5% 4.0mm Polyester Film PEI,Polyester 85°C PC Pins BAGDIPPED TYPE
0158-0127-9PEI103J2A-AEC 13,2650.73PB-FreeRoHSPolyester Film Capacitors 10nF/100Vdc,+-5%
Pitch =4mm
AEC10nF100V Through Hole ±5% 4.0mm Polyester Film PEI,Polyester 85°C PC Pins BAGDIPPED TYPE
0158-0128-2MPX104K275VAC-AEC 7,9083.37PB-FreeRoHSMetallized Polypropylene film Cap 0.1μF/275Vac
±10%, X2 Class, Pitch 15mm
AEC0.1μF275Vac Through Hole ±10% 15.0mm Metallized Polypropylene Film MPX,X2 CLASS,Metallized Polypropylene 85°C PC Pins BAGBOX TYPE
0158-0140-6MPE105J2E-AEC 1,8825.10PB-FreeMetallized Polyester Film Cap 1.0μF/250Vdc, ±5%
Pitch 20mm
AEC1μF250V Through Hole ±5% 20.0mm Metallized Polyester Film MPE,Metallized Polyester 85°C PC Pins BAGDIPPED TYPE
0158-0143-5MPE103K2J-AEC 21,4532.42PB-FreeMetallized Polyester Film Cap 10nF/630Vdc, ±10%
Pitch 10mm
AEC10nF630V Through Hole ±10% 10.0mm Metallized Polyester Film MPE,Metallized Polyester 85°C PC Pins BAGDIPPED TYPE
0158-0144-8PEI332J2A-AEC 1,4470.85PB-FreePolyester Film Capacitors 3.3nF/100Vdc, ±5%
AEC3.3nF100V Through Hole ±5% 3.5mm Polyester Film PEI,Polyester 85°C PC Pins BAGDIPPED TYPE
0158-0145-1MPE224K2J-AEC 08.25Metallized Polyester Film Cap 0.22μF/630Vdc ±10%
Pitch 20mm
AEC0.22μF630V Through Hole ±10% 20.0mm Metallized Polyester Film MPE,Metallized Polyester 85°C PC Pins BULKDIPPED TYPE
0158-0146-4MPE152J2J-AEC 3,9822.68Metallized Polyester Film Cap 1.5nF/630Vdc, ±5%
Pitch 10mm
AEC1.5nF630V Through Hole ±5% 10.0mm Metallized Polyester Film MPE,Metallized Polyester 85°C PC Pins BULKDIPPED TYPE
0158-0147-7MPE473J2J-AEC 2,3904.20Metallized Polyester Film Cap 0.047μF/630Vdc ±5%
Pitch 15mm
AEC47nF630V Through Hole ±5% 15.0mm Metallized Polyester Film MPE,Metallized Polyester 85°C PC Pins BAGDIPPED TYPE
0158-0150-0MPE105K2G-AEC-20MM 3,19510.90Metallized Polyester Film Cap 1μF/400Vdc, ±10%
Pitch 20mm
AEC1μF400V Through Hole ±10% 20.0mm Metallized Polyester Film MPE,Metallized Polyester 85°C PC Pins BAGDIPPED TYPE
0158-0151-3MPE104K2E-AEC 6,1042.95PB-FreeRoHSMetalized Polyester Film Cap 0.1μF/250Vdc ±10%
AEC0.1μF250V Through Hole ±10% 10.0mm Metallized Polyester Film MPE,Metallized Polyester 85°C PC Pins BAGDIPPED TYPE