×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Rework Stations
Items for Rework Stations
Narrow your selection below
 
Power (Watt)
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionPower (Watt)Vendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
1236-0005-2AT8502D 185,531.85PB-FreeRoHS2-in-1 Intelligent Lead-Free LCD Digital Rework
Station,Total Power 700W
Hot Air Desoldering Stations100°C to 500°C
700WATTEN
1236-0011-7AT8586 233,597.00PB-FreeRoHSDouble Channel Rework System
Total Power 750W
Temperature range:100°C-500°C
750WATTEN
1236-0013-1GT-8102 418,107.00PB-FreeRoHSIntelligent High Power Rework Station 1000W
with Vacuum Section Pen,Installed Brushless Fan
Temperature Range 100°C to 480°C
1000WATTEN
1236-0014-3GT-5150 518,010.00PB-FreeRoHS1-Ch Unleaded Digital Desoldering Station 150W,
Built-in Vacuum Suction Pump,Stand-by and
Auto Sleep Mode,Temperature Range 300°C to 480°C
150WATTEN
1236-0018-1MS-900 025,184.50PB-FreeRoHS4 in 1 Rework Station Integrated with Hot Air
Station,Soldering Station,Desoldering Station
and Electric Tweezer,Power Output 900W Max.
900WATTEN
1236-0083-2MS-300 410,716.00PB-FreeRoHS3 in 1 Rework Station Consisting of ST-862D
(Hot Air Station), ST-965(Soldering Station) and
APS15-3A(Power Supply)
Hot Air 1000W/Soldering 65W/Power Supply 56WATTEN
1236-0143-4ST-8802 344,643.60PB-FreeRoHSDouble Channels Rework System, Consist of
800W Hot Air station Temperature 100°C-500°C,
65W Soldering Station Temperature 80°C-480°C
Hot Air 800W/Soldering 65WATTEN
1236-0169-2MS-500 515,314.00PB-FreeRoHS3 in 1 Rework Station Consisting of ST-862D
(1000W-Hot Air Station), ST-9150(150W-Soldering
Station) and APS22-5A(125W-Power Supply)
Hot Air 1000W/Soldering 150W/Power Supply 125WATTEN
1236-0193-9ST-8902D 187,309.30PB-FreeRoHS2 In 1 Hot Air Rework Station, Consist of
90W Soldering Station (200°C-500°C)
1300W Hot Air Station (100°C-500°C)
Hot Air 1300W/Soldering 90WATTEN