×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Other
Items for Other
Narrow your selection below
 
Type
Group
Supply Voltage
Mounting Type
Package / Case
MFR Package
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionFamilyGroupTypeSupply VoltageMounting TypeCase StylePackage / CaseMFR PackagePackagingVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0016-0346-9NVT2008PW,118 2,41647.63PB-FreeRoHSBidirectional Voltage-Level Translator for
Open Drain and Push-Pull Applications
Operation from 1.0V to 3.6V and 1.8V to 5.5V
-Voltage Level Translation Bidirectional Voltage Translation - Surface Mount SOIC TSSOP-20TSSOP-20 TAPE & REELNXP/NEXPERIA/WEEN
0078-0235-9LM567CN/NOPB 031.77PB-FreeRoHSTone Decoder, Bandwidth adjustable 0 to 14%
Precision Oscillator, Frequency Monitor,
FSK Demodulation,Ultrasonic Controls
-Specialty Logic Phase-Locked-Loop (PLL)/Oscillator 3.5V ~ 8.5V Through Hole DIP PDIP-8PDIP-8 TUBENS/TEXAS
0078-0250-2LM567CMX/NOPB 1,1858.41PB-Free Tone Decoder
Precision Oscillator, Frequency Monitor,
FSK Demodulation,Ultrasonic Controls DC 13
-Specialty Logic Phase-Locked-Loop (PLL)/Oscillator 3.5V ~ 8.5V Surface Mount SOIC SOIC-8SOIC-8 TAPE & REELNS/TEXAS
0086-0743-8TXS0108EPWR 1,14739.42PB-FreeRoHS8-Bit Bi-Directional, Level-Shifting, Voltage
Translator for Open-Drain and Push-Pull
Application,1.2-3.6V(A Port) and 1.65-5.5V(B Port)
TXSVoltage Level Translation Bidirectional Voltage Translation 1.2V ~ 3.6V,1.65V ~ 5.5V Surface Mount SOIC SSOP-24TSSOP-20 TAPE & REELTEXAS INSTRUMENTS
0086-0782-8TXB0108PWR 1,36130.78PB-FreeRoHS8-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator with
Auto-Direction Sensing and ±15kV ESD Protection,
1.2-3.6V(A Port) and 1.65-5.5V(B Port)
TXBVoltage Level Translation Auto Bidirectional Voltage Translation 1.2V ~ 3.6V,1.65V ~ 5.5V Surface Mount SOIC TSSOP-20TSSOP-20 TAPE & REELTEXAS INSTRUMENTS
0086-0827-4TXB0102DCUR 76520.27PB-FreeRoHS2-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator with
Auto Direction Sensing and ±15kV ESD Protection,
1.2 to 3.6V on A Port and 1.65 to 5.5 V on B Port
TXBVoltage Level Translation Auto Bidirectional Voltage Translation 1.2V ~ 3.6V,1.65V ~ 5.5V Surface Mount SOIC VSSOP-8VSSOP-8 TAPE & REELTEXAS INSTRUMENTS
0086-1031-8TCA9406DCTR-CT 93227.98PB-FreeRoHS2-Bit Bidirectional 1MHz,I2C Bus and SMBus Voltage
Level Translator with 8-kV HBM ESD,
1.65-3.6V(A Port) and 2.3-5.5V(B Port)
-Voltage Level Translation Bidirectional Voltage Translation 1.65V ~ 3.6V,2.3V ~ 5.5V Surface Mount SOIC MSOP-8SM8 CUT TAPETEXAS INSTRUMENTS
0086-1193-4TCA9548ARGER 049.60PB-FreeRoHS8-Ch I2C Switch with Reset, 1-to-8 Bidirectional
Translating Switches, Allows Voltage-Level
Translation Between 1.8V/2.5V/3.3V and 5V Buses
-Switches and Multiplexers Bidirectional Translating Switches 1.65V ~ 5.5V Surface Mount QFN QFN-24VQFN-24 TAPE & REELTEXAS INSTRUMENTS
0235-0501-9NC7WZ17P6X 14,0013.37PB-FreeRoHSTinyLogic Ultra-High Speed (UHS) Dual Buffer with
Schmitt Trigger Inputs, Supply Voltage Operating
Range 1.65V to 5.5V
-Buffers/Drivers/Transceivers Non-Inverting Buffer/Driver 1.65V ~ 5.5V Surface Mount SOT-23,323,346,363,416,457 SOT-363SC-88 (SC70-6) TAPE & REELONSEMI
0235-0649-1FXLA108BQX 10,10035.65PB-FreeRoHS8-Bit Voltage Translator with Configurable Supply
and Signal Levels, Dual Supply, Bi-Directional,
3-State Outputs, Auto Direction Sensing
FXLAVoltage Level Translation Auto Bidirectional Voltage Translation 1.1V ~ 3.6V Surface mount QFN WQFN-20WQFN-20 TAPE & REELONSEMI