×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Other
Items for Other
Narrow your selection below
 
Type
Series
Group
Supply Voltage
Mounting Type
Package / Case
MFR Package
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionFamilySeriesGroupTypeSupply VoltageMounting TypeCase StylePackage / CaseMFR PackagePackagingVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0016-0346-9NVT2008PW,118 2,67338.19PB-FreeRoHSBidirectional Voltage-Level Translator for
Open Drain and Push-Pull Applications
Operation from 1.0V to 3.6V and 1.8V to 5.5V
-- Voltage Level Translation Bidirectional Voltage Translation - Surface Mount SOIC TSSOP-20TSSOP-20 TAPE & REELNXP/NEXPERIA/WEEN
0078-0235-9LM567CN/NOPB 028.42PB-FreeRoHSTone Decoder, Bandwidth adjustable 0 to 14%
Precision Oscillator, Frequency Monitor,
FSK Demodulation,Ultrasonic Controls
-- Specialty Logic Phase-Locked-Loop (PLL)/Oscillator 3.5V ~ 8.5V Through Hole DIP PDIP-8PDIP-8 TUBENS/TEXAS
0078-0250-2LM567CMX/NOPB 1,2287.73PB-Free Tone Decoder
Precision Oscillator, Frequency Monitor,
FSK Demodulation,Ultrasonic Controls DC 13
-- Specialty Logic Phase-Locked-Loop (PLL)/Oscillator 3.5V ~ 8.5V Surface Mount SOIC SOIC-8SOIC-8 TAPE & REELNS/TEXAS
0086-0743-8TXS0108EPWR 2,26634.61PB-FreeRoHS8-Bit Bi-Directional, Level-Shifting, Voltage
Translator for Open-Drain and Push-Pull
Application,1.2-3.6V(A Port) and 1.65-5.5V(B Port)
TXS- Voltage Level Translation Bidirectional Voltage Translation 3.6V,5.5V Surface Mount SOIC SSOP-24TSSOP-20 TAPE & REELTEXAS INSTRUMENTS
0086-0782-8TXB0108PWR 1,69128.29PB-FreeRoHS8-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator with
Auto-Direction Sensing and ±15kV ESD Protection,
1.2-3.6V(A Port) and 1.65-5.5V(B Port)
TXB- Voltage Level Translation Auto Bidirectional Voltage Translation 1.2V ~ 3.6V,1.65V ~ 5.5V Surface Mount SOIC TSSOP-20TSSOP-20 TAPE & REELTEXAS INSTRUMENTS
0086-0827-4TXB0102DCUR 12524.51PB-FreeRoHS2-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator with
Auto Direction Sensing and ±15kV ESD Protection,
1.2 to 3.6V on A Port and 1.65 to 5.5 V on B Port
TXB- Voltage Level Translation Auto Bidirectional Voltage Translation 3.6V,5.5V Surface Mount SOIC VSSOP-8VSSOP-8 TAPE & REELTEXAS INSTRUMENTS
0086-1031-8TCA9406DCTR-CT 1,11225.03PB-FreeRoHS2-Bit Bidirectional 1MHz,I2C Bus and SMBus Voltage
Level Translator with 8-kV HBM ESD,
1.65-3.6V(A Port) and 2.3-5.5V(B Port)
-- Voltage Level Translation Bidirectional Voltage Translation 1.65V ~ 3.6V,2.3V ~ 5.5V Surface Mount SOIC MSOP-8SM8 CUT TAPETEXAS INSTRUMENTS
0123-0401-9NC7WZ17P6X_NL 03.31PB-FreeRoHSTINYLOGIC UHS DUAL BUFFER
WITH SCHMITT TRIGGER INPUT
-- Buffers/Drivers/Transceivers Non-Inverting Buffer/Driver 1.65V ~ 5.5V Surface Mount SOT-23,323,346,363,416,457 SC70-6SC70-6 TAPE & REELONSEMI / FAIRCHILD