×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Home & Building Automation
Items for Home & Building Automation
Narrow your selection below
 
Product Type
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionProduct TypeVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0060-0271-9SILA-TMX-28-SOUND 15,500.00Programmable Clock Controller
4 SSR Relay and 4 Contact Relay
Up to 200 Programs,45 Formats/Program
Programmable Clock ControllerSILA RESEARCH
0060-0294-6SILA-TMX1000 04,702.50Programmable Clock Controller and Speaking Clock
2 Set Programs, Each Programs contain 50 formats
Play Voice Recorded on SD-Cards.
Programmable Clock ControllerSILA RESEARCH
1120-0001-3DK-RC-MBS-1 04,811.00PB-FreeRoHSModbus Interface for DAIKIN Air Conditioners
EIA-485,Baud Rate 2.4kbps to 115.2kbps,Support
Function 3,4,6 and 16,External Power not Required
Modbus InterfaceINTESIS
1120-0005-1INWMPUNI001I000 57,323.00PB-FreeRoHSUniversal IR Air Conditioner to WiFi (ASCII)
Interface, The Integration of Any Air Conditioner
Unit into IP based Home Automation Systems.
WIFI InterfaceINTESIS
1120-0006-3INWFIDAI001I000 17,183.00PB-FreeRoHSIntesisHome for Daikin Domestic Units,
Wall Mounting,Power Supply 12V/60mA (Typ.),
RF Range 2412 to 2484 MHz
WIFI InterfaceINTESIS
1120-0007-5INWFIDAI001R000 17,606.00PB-FreeRoHSIntesisHome for Daikin SKY & VRV Series,
Wall Mounting,Power Supply 14V/110mA (Typ.),
RF Range 2412 to 2484 MHz
WIFI InterfaceINTESIS
1120-0008-7INWFIUNI001I000 26,137.00PB-FreeRoHSIntesisHome Universal Controller,
Wall Mounting,Power Supply 5V/0.25A,
RF Range 2412 to 2497 MHz
WIFI InterfaceINTESIS
1120-0009-9INKNXDAI001R000 106,729.00PB-FreeRoHSGateway for Integration of Daikin Air-Conditioners
into KNX TP-1 (EIB) Control Systems.
Compatible with VRV and SKY Line Air-Conditioners.
GatewayINTESIS
1120-0010-4INMBSSAM001R100 28,522.00PB-FreeRoHSModbus RTU(EIA-485) Interface for Samsung Air-
Conditioners, Compatible with NASA Commercial
Air-Conditioners. External Power not Required.
Modbus InterfaceINTESIS
1120-0011-6INMBSMHI001R000 28,522.00PB-FreeRoHSModbus RTU(EIA-485) Interface for Mitsubishi Heavy
Industries Air-Conditioners.
External Power not Required.
Modbus InterfaceINTESIS
1120-0012-8INMBSTOS001R000 1066,607.00PB-FreeRoHSModbus RTU(EIA-485) Interface for Toshiba
Air-Conditioners, Compatible with Digital Inverter
and VRF Lines, External Power not Required.
Modbus InterfaceINTESIS
1120-0013-1INBACKNX1000000 027,790.00PB-FreeRoHSGateway for the Integration of KNX TP-1
Installations into BACnet MSTP/IP,
up to 100 KNX Communication Objects
GatewayINTESIS
1120-0014-2INMBSFGL001R000 17,465.00PB-FreeRoHSModbus RTU (EIA-485) Interface for Fujitsu
Air-Conditioners, RAC and VRF Systems to Modbus
RTU Interface to Remote Controller.
Modbus InterfaceINTESIS
1120-0016-6INMBSMIT001I000 08,522.00PB-FreeRoHSModbus RTU (EIA-485) Interface for Mitsubishi
Electric Air-Conditioners, Compatible with
Domestic, Mr.Slim and City Multi Lines.
Modbus InterfaceINTESIS
1120-0017-8INMBSDAI001I000 08,522.00PB-FreeRoHSModbus RTU (EIA-485) Interface for Daikin
Air-Conditioners, Compatible with Domestic Line
Models, External Power not Required.
Modbus InterfaceINTESIS