×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Others
 
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionTypeVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0290-0370-2PS-RR9-NS12 4896.00RoHSPhotoelectric Rectangular Type Sensor, Diffuse
Reflective Sensing, Trimmer-Adjustment, Sensing
Distance 1m, Output NPN, 2m Cable Connection
Photoelectric SensorDELTA
0290-0379-1CTA4101A 02,360.00PB-FreeRoHS3-in-1 Timer/Counter/Tachometer, 6Digit LCD, Panel
Size 48mmx48mm, Output1/Output2 Relay, RS-485
Communication, 2 Stages, Power Input 100-240VAC
Timer/Counter/TachometerDELTA