×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Programmers
Items for Programmers
Narrow your selection below
 
Application
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionApplicationVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0059-0017-8ET-AFP-V1 11,395.00ATMEL Flash Memory Programmer
(P-ET-A-00077)
Atmel MCS-51,AVRETT
0059-0495-4ET-PGM-PIC-USB-V1 6790.00Board Program Microcontroller PIC
(P-ET-A-00326)
PICKit2 CompatibleETT
0059-0496-7ET-PGM-PIC-USB-V1-P 11,341.00Board Program PIC with Text Tool
(P-ET-A-00327)
PICKit2 CompatibleETT
0059-0817-8ET-PGM-PIC-PK3-PLUS 21,791.00PIC MCU Programming and Debugger Board with
Text Tool 40Pins/20Pins,USB Port (P-ET-A-00464)
Compatible MPLAB IDE,PICkit 3 Programmer
PICKit3 CompatibleETT
0585-0014-7AP23KWC8D 02,133.00PB-FreeUSB Based Writer Programmer
Support Voice Chip aP23085,aP23170,aP23341
aP23682
OTP Voice ChipAPLUS
0585-0018-5AP23KWC16S 04,319.00PB-FreeRoHSUSB Based Writer Programmer, Serves Three Main
Functions - Complier/Writer/Copier, Support Aplus
aP23xxx Series Voice Chips (SOP-16), USB Interface
OTP Voice ChipAPLUS
1536-0002-1PROGMASTER-U8 1191,470.00PB-FreeRoHSUniversal Gang Programmer (8 Programming Sites)
Programming Interface Socket Adaptor, Internal
Buffer 2Gb RAM, 32GB SD Card, USB 2.0 Interface
Universal Gang ProgrammerDEDIPROG
1536-0020-2NUPROGPLUS-U8 1360,750.00PB-FreeRoHSUniversal Gang Programmer and Duplicator,
(Copy/Program Mode), Support up to 8 Programming
Sockets, Super Speed USB 3.1 Gen1 Interface
Universal Gang Programmer and DuplicatorDEDIPROG
1536-0021-4NUPROG-E2 160,170.00PB-FreeRoHSEngineering Universal Programmer, Support Various
Storage IC UFS/eMMC/MCU/SPI NOR/SPI NAND/Parallel
NAND/EEPROM/CPLD/FPGA, USB 3.0 Interface
Universal ProgrammerDEDIPROG