×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
Categories
Search for:
ARDUINO product
Manufacturer home page
ARDUINO.CC
12345
Arduino UNO RV4 WIFI
Arduino Due
Arduina Mega rev3
Arduino UNO RV3
Arduino Nano 33 IoT (with headers)
Arduino Professional
Arduino Education (Higher)
Highlight
ABX00087
ES-P/N 0713-0019-2
Arduino UNO R4 WiFi, RA4M1 ARM Cortex-M4 with ESP32-S3, 48MHz, Flash 256kBytes, SRAM 32kBytes,
A000062
ES-P/N 0713-0015-4
Arduino Due, SAM3X8E ARM Cortex-M3, 84MHz, Flash Memory 512kBytes, SRAM 96kBytes, Digital I/O
A000067
ES-P/N 0713-0014-2
Arduino Mega 2560 Rev3, ATmega2560, 16MHz, Flash Memory 256kBytes, SRAM 8kBytes, EEPROM 4kBytes,
A000066
ES-P/N 0713-0009-9
Arduino UNO Rev3, ATMEGA328P, 16MHz, Flash Memory 32kBytes, SRAM 2kBytes, EEPROM 1kByte,
ABX00032
ES-P/N 0713-0012-8
Arduino Nano 33 IoT, SAMD21 ARM Cortex-M0, 48MHz, Flash 256kBytes,SRAM 32kBytes, IMU LSM6DS3, Secure