×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Audio Amplifiers
Items for Audio Amplifiers
Narrow your selection below
 
Max Power Output x Channel
Output Type
Voltage Supply
Total Harmonic Distortions (THD)
Mounting Type
Package / Case
MFR Package
Packaging
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionVendorCase StyleMax Power Output x ChannelOutput TypeVoltage SupplyTotal Harmonic Distortions (THD)MFR PackagePackage / CaseMounting TypePackaging
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0078-0160-1LM3886T/NOPB 0370.90PB-FreeRoHSHigh-Performance Audio Power Amplifier 68W.
Continuous Average Power to 4Ω Load and
38W into 8Ω, 0.1% THD+N from 20Hz - 20kHz.
NS/TEXASMULTIWATT 68Wx1@4Ω1-Channel,Mono ±10V ~ ±42V,20V ~ 84V 0.03% MULTIWATT-11 MULTIWATT-11Through Hole TUBE
0078-0186-7LM386N-1/NOPB 57823.55PB-FreeRoHSLow Voltage Power Amplifier,Gain from 26dB to 46dB
Output Power 250mW to 325mW,
Total Harmonic Distortion (THD) 0.2%.
NS/TEXASDIP 325mWx1@8Ω1-Channel,Mono 4V ~ 12V 0.2% PDIP-8 PDIP-8Through Hole TUBE
0078-0198-7LM3886TF/NOPB 0326.20PB-FreeRoHSHigh-Performance Audio Power Amplifier 68W.
Continuous Average Power to 4Ω Load and
38W into 8Ω, 0.1% THD+N from 20Hz - 20kHz.
NS/TEXASMULTIWATT 68Wx1@4Ω1-Channel,Mono ±10V ~ ±42V,20V ~ 84V 0.03% MULTIWATT-11 MULTIWATT-11Through Hole TUBE
0078-0257-3LM1875T/NOPB 14667.17PB-FreeRoHSAudio Power Amplifier, 20W 4Ω/8Ω Load on
±25V Supplies,30W 8Ω Load on ±30V Supplies
Low Distortion 0.015%, 20 W, Open Loop Gain 90dB
NS/TEXASTO-220 30Wx1@8Ω1-Channel,Mono 16V ~ 60V 0.015% TO-220-5 TO-220-5Through Hole TUBE
0078-0262-2LM386MX-1/NOPB 77620.90PB-FreeRoHSLow Voltage Power Amplifier,Gain from 26dB to 46dB
Output Power 250mW to 325mW,
Total Harmonic Distortion (THD) 0.2%.
NS/TEXASSOIC 325mWx1@8Ω1-Channel,Mono 4V ~ 12V 0.2% SOIC-8 SOIC-8Surface Mount TAPE & REEL
0082-0161-0KA8602B 5048.75Low Voltage Audio Amplifier 250mW, Differential
Output for max Output Swing, Gain 80dB, THD 0.5%
Coupling Capacitors to Speaker are not required
SAMSUNGDIP 400mWx1@100Ω1-Channel,Mono 2V ~ 16V 0.5% PDIP-8 PDIP-8Through Hole TUBE
0083-0098-5TDA2005R 11070.96PB-FreeRoHS20W Bridge/Stereo Class B Audio Power Amplifier
Designed for Car Radio Application,THD 1%,
Loudspeaker protection during short circuit.
ST MICROELECTRONICSMULTIWATT 20Wx2@4Ω/10Wx2@2Ω1-Channel,Mono/2-Channel,Stereo 8V ~ 18V 1% MULTIWATT-11 MULTIWATT-11Through Hole TUBE
0083-0172-4TDA2009A 1315.40PB-FreeClass AB dual Hi-Fi Audio Power Amplifier 10W+10W
Distortion 0.1% at 8Ω, 0.2% at 4Ω
ST MICROELECTRONICSMULTIWATT 12.5Wx2@4Ω2-Channel,Stereo 8V ~ 18V 0.1% MULTIWATT-11 MULTIWATT-11Through Hole TUBE
0083-0177-9TDA7294V 1,79388.58PB-FreeRoHS100V-100W DMOS Audio Amplifier with MUTE/ST-BY,
Class AB, Total Harmonic Distortion 0.1%
ST MICROELECTRONICSMULTIWATT 100Wx1@8Ω1-Channel,Mono ±10V ~ ±40V 0.1% MULTIWATT-15 MULTIWATT-15Through Hole TUBE
0083-0212-5TDA7265 82456.35PB-Free25+25W Stereo Amplifier with MUTE and ST-BY
Class AB Dual Audio Amplifier for Hi-Fi Music and
Stereo TV Sets, THD 0.01% at Load 8Ω
ST MICROELECTRONICSMULTIWATT 25Wx2@8Ω2-Channel,Stereo ±5V ~ ±25V 0.01% MULTIWATT-11 MULTIWATT-11Through Hole TUBE
0083-0442-7TDA7266D13TR 12136.90PB-FreeRoHS5W+5W Dual Bridge Amplifier, Class AB
Thermal Overload Protection
ST MICROELECTRONICSSOIC 5Wx2@8Ω2-Channel,Stereo 3.5V ~ 12V 0.05% SOIC-20 SOIC-20Surface Mount TAPE & REEL
0086-0526-7TPA4861DRG4 14747.55PB-FreeRoHS1-W Mono Audio Power Amplifier, Bridge-Tied Audio
Power Amplifier,No Output Coupling Capacitors
Required.
TEXAS INSTRUMENTSSOIC 1Wx1@8Ω1-Channel,Mono 2.7V ~ 5.5V 0.11% SOIC-8 SOIC-8Surface Mount TAPE & REEL
0086-0687-9LM386N-3/NOPB 85629.84PB-FreeRoHSLow Voltage Audio Power Amplifier 700mW
Total Harmonics Distortion 0.2%
TEXAS INSTRUMENTSDIP 700mWx1@8Ω1-Channel,Mono 4V ~ 12V 0.2% PDIP-8 PDIP-8Through Hole TUBE
0086-0830-3LM4911QMM/NOPB 61870.63PB-FreeRoHSStereo 40mW Low Noise Headphone Amplifier with
Selectable Capacitive Coupled or OCL Output,
External Gain-Setting Capability
TEXAS INSTRUMENTSSOIC 145mWx2@16Ω2-Channel,Stereo 2V ~ 5.5V 0.1% VSSOP-10 MSOP-10Surface Mount TAPE & REEL
0086-0900-8TPA4861DR 2,41947.18PB-Free1-W Mono Audio Power Amplifier, Bridge-Tied Audio
Power Amplifier,No Output Coupling Capacitors
Required.
TEXAS INSTRUMENTSSOIC 1Wx1@8Ω1-Channel,Mono 2.7V ~ 5.5V 0.11% SOIC-8 SOIC-8Surface Mount TAPE & REEL