×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
Soldering
 
ATTEN
ES-P/N
1236-0174-5

Hot Air Nozzle, for QFP Body Size 10mm. x 10mm.
Nozzle Option for Hot Air Station AT850D AT852D
and AT8502D
Qty.Break
THB
1
>
187.40
5
>
172.30
10
>
165.90
Stock on hand    
5

ATTEN
ES-P/N
1236-0175-7

Hot Air Nozzle, for QFP Body Size 14mm. x 14mm.
Nozzle Option for Hot Air Station AT850D AT852D
and AT8502D
Unit Price:
202.80
Discount: off
Save:
10.14
Net Price:
192.66
Stock on hand    
8

ATTEN
ES-P/N
1236-0176-9

Hot Air Nozzle, Nozzle Diameter 4.4mm.
Nozzle Option for Hot Air Station AT850D AT852D
and AT8502D
Qty.Break
THB
1
>
127.90
5
>
113.90
10
>
111.80
Stock on hand    
10

ATTEN
ES-P/N
1236-0177-1

Hot Air Nozzle, Nozzle Option for Hot Air Station
AT850D AT852D and AT8502D
Qty.Break
THB
1
>
131.60
5
>
117.20
10
>
112.90
Stock on hand    
22

ATTEN
ES-P/N
1236-0180-1

Nozzle Converter for All Nozzles of AT-852D,
AT-850D and AT-8502D
Qty.Break
THB
1
>
165.90
5
>
151.90
10
>
146.30
Stock on hand    
8

ATTEN
ES-P/N
1236-0121-4

50W Soldering Iron
Applicable for AT-937, AT-8502D and AT8586(V3.0)
Qty.Break
THB
1
>
335.30
5
>
311.10
Stock on hand    
12

ATTEN
ES-P/N
1236-0207-4

65W Soldering Iron
Applicable for AT-937A Soldering Station
Qty.Break
THB
1
>
501.50
Stock on hand    
4

ATTEN
ES-P/N
1236-0160-4

Solder Wick, Width 0.8mm, Length 1.5m.
Qty.Break
THB
1
>
45.55
5
>
39.63
10
>
37.81
Stock on hand    
103

ATTEN
ES-P/N
1236-0161-6

Solder Wick, Width 0.8mm, Length 2m.
Qty.Break
THB
1
>
64.22
5
>
57.46
10
>
55.09
Stock on hand    
23

ATTEN
ES-P/N
1236-0062-4

Solder Wick,Width 1.5mm,Length 1.5m
Qty.Break
THB
1
>
53.88
5
>
49.35
10
>
47.08
Stock on hand    
80