×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Flex Cable
Items for Flex Cable
Narrow your selection below
 
No. of Conductors/Positions
Pitch
Length
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionNo. of Conductors/PositionsPitchLengthVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0376-0026-715266-0435(25CM)-LHE 21312.35PB-FreeRoHSFlat Flexible Cable, 40 Conductors,
Pitch 0.5mm, Total Length 250mm.
(FFC 0.5 40P 250A4488)
400.5mm 250mm LHE
0376-0077-40.5 20P 200A4488 13712.47PB-FreeRoHSFlat Flexible Cable, 20 Conductors,
Pitch 0.5mm, Total Length 200mm.
200.5mm 200mm LHE
0376-0078-60.5 20P 300A4488 69110.80PB-FreeRoHSFlat Flexible Cable, 20 Conductors,
Pitch 0.5mm, Total Length 300mm.
200.5mm 300mm LHE
0792-0008-7687740200002 29449.95PB-FreeRoHSFlex Cable 40 ways, Pitch 0.50mm,
Cable Length 200mm,Rating 60V/500mA
400.5mm 200mm WURTH ELECTRONICS
0792-0024-5687620200002 00.00PB-FreeRoHSFlex Cable 20 ways, Pitch 0.50mm,
Cable Length 200mm,Rating 60V/500mA
200.5mm 200mm WURTH ELECTRONICS
0999-2489-7FFC-40P-0.5-80 4,78415.96PB-FreeRoHSFlat Flexible Cable, 40 Conductors,
Pitch 0.5mm, Length 80mm
400.5mm 80mm N/A
1651-0020-4FFC-140B15002 70022.20PB-FreeRoHSFlat Flexible Cable, 40 Conductors,
Pitch 0.5mm, Length 150mm, B-Type
400.5mm 150mm TSINGRE
1651-0021-6FFC-106A15202 70011.19PB-FreeRoHSFlat Flexible Cable, 6 Conductors,
Pitch 0.5mm, Length 152mm, A-Type
60.5mm 152mm TSINGRE
1651-0022-8FFC-140A25002 1,00011.10PB-FreeRoHSFlat Flexible Cable 40 Conductors,
Pitch 0.5mm, Length 250mm, A-Type
400.5mm 250mm TSINGRE