×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Flat Ribbon Cable
Items for Flat Ribbon Cable
Narrow your selection below
 
No. of Conductors
Color
Gauge/AWG
Pitch
VENDOR
PictureES Part No.Part noStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionNo. of ConductorsColorGauge/AWGPitchVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0476-0028-6CAWG2810H1000 17713.19PB-FreeRoHSFlat Cable 28 AWG,10Cores,Pitch 1.00mm
Gray Color,100FT/Reel
10Gray 28 1.00mm LIAN YU
0476-0029-9CAWG2834H1000 1,21951.48PB-FreeRoHSFlat Cable 28 AWG,34 Cores,Pitch 1.00mm
Gray Color,100FT/Reel
34Gray 28 1.00mm LIAN YU
0476-0030-6CAWG2834C2500 130.87PB-FreeRoHSFlat Cable 28AWG,34 Cores,Pitch 1.27mm
Gray Color,250FT/Reel
34Gray 28 1.27mm LIAN YU
0476-0031-9CAWG2820H1000 27724.17PB-FreeRoHSFlat Cable 28AWG,20 Cores,Pitch 1.00 mm
Gray Color,100FT/Reel
20Gray 28 1.00mm LIAN YU
0476-0033-5CAWG2818C2500 019.71PB-FreeFlat Cable 28AWG,18 Cores,Pitch 1.27mm
Gray Color,250FT/Reel
18Gray 28 1.27mm LIAN YU
0476-0035-1CAWG2840D1000 2,52596.41PB-FreeRoHSRibbon Flat Cable 28AWG,40 Cores,Pitch 1.27mm
Rainbow Color,100FT/Reel
40Rainbow 28 1.27mm LIAN YU
0476-0039-3CAWG2830H1000 24752.27PB-FreeRoHSFlat Cable 28AWG, 30 Cores, Pitch 1.00mm
Gray Color, 100FT/Reel
30Gray 28 1.00mm LIAN YU
0476-0040-0CAWG2814H1000 020.66PB-FreeFlat Cable 28AWG,14 Cores, Pitch 1.00mm
Gray Color, 100FT/Reel
14Gray 28 1.00mm LIAN YU
0476-0042-6CAWG2840H2500 3442.99PB-FreeRoHSFlat Cable 28AWG, 40 Cores, Pitch 1.00mm
Gray Color, 250FT/Reel
40Gray 28 1.00mm LIAN YU
0476-0043-9CAWG2816H1000 50923.58PB-FreeRoHSFlat Cable 28AWG, 16 Cores, Pitch 1.00mm
Gray Color, 100FT/Reel
16Gray 28 1.00mm LIAN YU
0476-0044-2CAWG2864C1000 7669.91PB-FreeRoHSFlat Cable 28AWG, 64 Core, Pitch 1.27mm
Gray Color, 100FT/Reel
64Gray 28 1.27mm LIAN YU
0476-0046-1CAWG2840H1000 36146.46PB-FreeRoHSFlat Cable 28AWG, 40 Cores, Pitch 1.00mm
Gray Color, 100FT/Reel
40Gray 28 1.00mm LIAN YU
0476-0047-3CAWG2814C1000 018.10PB-FreeRoHSFlat Cable 28AWG, 14 Cores, Pitch 1.27mm
Gray Color, 100FT/Reel
14Gray 28 1.27mm LIAN YU
0476-0048-5CAWG2810C1000 111.56PB-FreeRoHSFlat Cable 28AWG, 10 Cores, Pitch 1.27mm
Gray Color, 100FT/Reel
10Gray 28 1.27mm LIAN YU
0476-0050-2CAWG2808C1000 95611.12PB-FreeRoHSFlat Cable 28AWG, 8 Cores, Pitch 1.27mm
Gray Color, 100FT/Reel
8Gray 28 1.27mm LIAN YU