×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Standard Recovery Diode
Items for Standard Recovery Diode
Narrow your selection below
 
Number of Rectifiers
Reverse Voltage Max.
Average Forward Rectified Current
Package / Case
Mounting Type
MFR Package
Packaging
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionNumber of RectifiersAverage Forward Rectified CurrentReverse Voltage Max.Case StyleMounting TypePackage / CaseMFR PackagePackagingVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0029-0019-01N5407-T/R 22.39PB-FreeRoHSDiode Rectifiers 800V/3A
Single3A 800V AXIAL LEAD Through Hole DO-27 (DO-201AD)DO-201AD TAPE & REELTAIWAN SEMICONDUCTOR
0029-0025-22A07-T/R 11.49PB-FreeRoHSDiode Rectifiers 1000V/2A
Single2A 1000V AXIAL LEAD Through Hole DO-15 (DO-204AC)DO-15 TAPE & REELTAIWAN SEMICONDUCTOR
0029-0064-51N5402-T/R 02.43PB-FreeDiode Rectifiers 200V/3A
Low Forward Voltage Drop
Single3A 200V AXIAL LEAD Through Hole DO-27 (DO-201AD)DO-201AD TAPE & REELTAIWAN SEMICONDUCTOR
0029-0072-31N5406-T/R 32.77PB-FreeRoHSDiode Rectifiers 600V/3A
Single3A 600V AXIAL LEAD Through Hole DO-27 (DO-201AD)DO-201AD TAPE & REELTAIWAN SEMICONDUCTOR
0029-0074-91N5404-R0 12.46PB-FreeRoHSDiode Rectifiers 400V/3A
Single3A 400V AXIAL LEAD Through Hole DO-27 (DO-201AD)DO-201AD TAPE & REELTAIWAN SEMICONDUCTOR
0029-0093-41N4004-R0 90.81PB-FreeRoHSSilicon Rectifiers Diode 400V/1A
Single1A 400V AXIAL LEAD Through Hole DO-41 (DO-204AL)DO-41 TAPE & REELTAIWAN SEMICONDUCTOR
0029-0117-91N4007G-A0 01.76PB-FreeRoHSGlass Passivated Rectifier Diode 1000V/1A
Single1A 1000V AXIAL LEAD Through Hole DO-41 (DO-204AL)DO-41 (DO-204AL) TAPE AMMO PACKTAIWAN SEMICONDUCTOR
0029-0163-61N4007G-K R0G 4431.07PB-FreeRoHSGlass Passivated Rectifier Diode 1000V/1A
Single1A 1000V AXIAL LEAD Through Hole DO-41 (DO-204AL)DO-41 (DO-204AL) TAPE & REELTAIWAN SEMICONDUCTOR
0029-0166-21N4001G-K R0G 31.19PB-FreeRoHSGlass Passivated Rectifier Diode 50V/1A
Single1A 50V AXIAL LEAD Through Hole DO-41 (DO-204AL)DO-41 (DO-204AL) TAPE & REELTAIWAN SEMICONDUCTOR
0029-0167-41N4002G-K R0G 9,3921.19PB-FreeRoHSGlass Passivated Rectifier Diode 100V/1A
Single1A 100V AXIAL LEAD Through Hole DO-41 (DO-204AL)DO-41 (DO-204AL) TAPE & REELTAIWAN SEMICONDUCTOR
0029-0168-61N4004G-K R0G 1071.56PB-FreeRoHSGlass Passivated Rectifier Diode 400V/1A
Single1A 400V AXIAL LEAD Through Hole DO-41 (DO-204AL)DO-41 (DO-204AL) TAPE & REELTAIWAN SEMICONDUCTOR
0029-0169-81N5406G-K R0G 35,1613.19PB-FreeRoHSGlass Passivated Rectifier Diode 600V/3A
Single3A 600V AXIAL LEAD Through Hole DO-27 (DO-201AD)DO-201AD TAPE & REELTAIWAN SEMICONDUCTOR
0029-0170-31N5402G-K R0G 6,2633.61PB-FreeRoHSGlass Passivated Rectifier Diode 200V/3A
Single3A 200V AXIAL LEAD Through Hole DO-27 (DO-201AD)DO-201AD TAPE & REELTAIWAN SEMICONDUCTOR
0029-0171-51N5404G-K R0G 4593.78PB-FreeRoHSGlass Passivated Rectifier Diode 400V/3A
Single3A 400V AXIAL LEAD Through Hole DO-27 (DO-201AD)DO-201AD TAPE & REELTAIWAN SEMICONDUCTOR
0029-0172-72A07G-T R0G 38,3272.24PB-FreeRoHSGlass Passivated Rectifier Diode 1000V/2A
Single2A 1000V AXIAL LEAD Through Hole DO-15 (DO-204AC)DO-15 (DO-204AC) TAPE & REELTAIWAN SEMICONDUCTOR