×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
Categories
Logic ICs
 
NXP/NEXPERIA/WEEN
ES-P/N
0016-0311-2

QUAD 2-INPUT NOR GATE
Qty.Break
THB
1
>
5.84
5
>
4.67
10
>
4.67
25
>
4.28
100
>
3.88
500
>
3.60
1,000
>
3.44
2,500
>
3.24
5,000
>
3.14
Stock on hand    
12,426

NEXPERIA
ES-P/N
1237-0008-4

Quad Buffer/Line Driver with 3-State Outputs
controlled by the Output Enable Inputs (nOE),
CMOS Input Level
Qty.Break
THB
1
>
7.09
5
>
5.67
10
>
5.39
50
>
4.93
100
>
4.71
500
>
4.28
1,000
>
4.11
Stock on hand    
0

NXP/NEXPERIA/WEEN
ES-P/N
0016-0319-6

IC 3-TO-8 LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
INVERTING
Qty.Break
THB
1
>
5.05
5
>
4.04
10
>
4.04
25
>
3.70
50
>
3.52
100
>
3.36
250
>
3.23
1,000
>
3.01
Stock on hand    
964

NXP/NEXPERIA/WEEN
ES-P/N
0016-0323-2

8-BIT SERIAL-IN/PARALLEL-OUT SHIFT REGISTER
Qty.Break
THB
1
>
6.22
5
>
4.98
10
>
4.98
25
>
4.56
100
>
4.13
500
>
3.83
1,000
>
3.66
2,500
>
3.42
Stock on hand    
6,519

NXP/NEXPERIA/WEEN
ES-P/N
0016-0257-1

Single 2-Input NAND Gate, Input Level CMOS Level,
Supply Voltage 2.0V ~ 6.0V, Symmetrical Output
Impedance
Qty.Break
THB
5
>
4.30
10
>
3.98
50
>
3.55
Stock on hand    
3,321

NXP/NEXPERIA/WEEN
ES-P/N
0016-0260-4

14 STAGE BINARY RIPPLE COUNTER
Qty.Break
THB
1
>
24.59
5
>
22.50
10
>
21.39
25
>
20.04
50
>
19.67
100
>
18.93
250
>
17.83
500
>
16.90
Stock on hand    
768

ES-P/N
1237-0010-1

8-Bit Dual Supply Translating Transceiver,3-State
Qty.Break
THB
1
>
24.19
5
>
22.14
10
>
21.05
25
>
19.72
50
>
19.35
100
>
18.63
500
>
16.75
Stock on hand    
327

ES-P/N
1237-0019-9

2-Bit Dual Supply Translating Transceiver, 3-State
Output, Bidirectional Level Translation,
Qualified AEC-Q100
Qty.Break
THB
1
>
20.32
5
>
17.88
10
>
16.75
25
>
15.62
50
>
15.34
100
>
14.77
Stock on hand    
6,495

ES-P/N
0176-2240-3

Quad-Analog Switch (4 Independent Switches),
CMOS, Supply Voltage 3V-18V,
Propagation Delay Time (IN-OUT) 20ns
Qty.Break
THB
1
>
12.38
5
>
9.90
10
>
9.41
25
>
8.62
50
>
8.22
Stock on hand    
90

TEXAS INSTRUMENTS
ES-P/N
0086-0615-5

CMOS Dual Precision Monostable Multivibrator,
High-Voltage Types (20-Volt Rating),Retriggerable/
Resettable Capability,Separate Resets
Qty.Break
THB
1
>
14.04
10
>
11.90
50
>
10.60
100
>
10.40
250
>
9.82
500
>
9.30
Stock on hand    
805