×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
Categories
Logic ICs
 
NXP/NEXPERIA/WEEN
ES-P/N
0016-0311-2

Quad 2-Input NOR Gate
Qty.Break
THB
1
>
6.01
5
>
4.80
10
>
4.80
25
>
4.40
100
>
3.99
500
>
3.70
1,000
>
3.53
2,500
>
3.33
5,000
>
3.23
Stock on hand    
12,198

NEXPERIA
ES-P/N
1237-0008-4

Quad Buffer/Line Driver with 3-State Outputs
controlled by the Output Enable Inputs (nOE),
CMOS Input Level
Qty.Break
THB
1
>
7.28
5
>
5.83
10
>
5.54
50
>
5.07
100
>
4.84
500
>
4.40
1,000
>
4.22
Stock on hand    
1,390

NXP/NEXPERIA/WEEN
ES-P/N
0016-0319-6

3-to-8 Line Decoder/Demultiplexer,
Inverting Outputs
Qty.Break
THB
5
>
3.74
25
>
3.29
50
>
3.08
100
>
2.94
250
>
2.82
500
>
2.72
Stock on hand    
490

NXP/NEXPERIA/WEEN
ES-P/N
0016-0323-2

8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register
Qty.Break
THB
1
>
5.05
10
>
4.04
50
>
3.52
100
>
3.35
500
>
3.11
1,000
>
3.01
Stock on hand    
2,650

NXP/NEXPERIA/WEEN
ES-P/N
0016-0257-1

Single 2-Input NAND Gate, Input Level CMOS Level,
Supply Voltage 2.0V ~ 6.0V, Symmetrical Output
Impedance
Qty.Break
THB
5
>
4.09
10
>
4.09
50
>
3.56
Stock on hand    
2,812

ES-P/N
0339-0102-7

8-Bit Shift Registers With Latched 3-State Outputs
Serial-In, Parallel-Out Shift Register
Qty.Break
THB
1
>
10.91
10
>
9.24
100
>
8.08
250
>
7.78
500
>
7.42
1,000
>
7.07
Stock on hand    
2,132

ES-P/N
0339-0104-1

8-Bit Shift Registers With Latched 3-State Outputs
Serial-In, Parallel-Out Shift Register
Qty.Break
THB
1
>
12.59
10
>
10.66
50
>
9.67
100
>
9.32
250
>
8.80
500
>
8.45
Stock on hand    
4,904

NXP/NEXPERIA/WEEN
ES-P/N
0016-0260-4

14-Stage Binary Ripple Counter,Twelve Fully Buffer
Parallel Output (Q0, Q3 to Q13),
Qty.Break
THB
1
>
25.27
5
>
23.12
10
>
21.99
25
>
20.60
50
>
20.22
100
>
19.46
250
>
18.07
500
>
17.37
Stock on hand    
769

ES-P/N
1237-0077-3

2-Bit Dual Supply Translating Transceiver,
3-State Output, Bidirectional, AEC-Q100 (Grade 1)
(Non Bus Hold)
Qty.Break
THB
1
>
17.16
5
>
15.09
10
>
14.14
50
>
12.95
100
>
12.47
250
>
11.84
Stock on hand    
755

ES-P/N
1237-0010-1

8-Bit Dual Supply Translating Transceiver,
3-State Output, Bidirectional
Qty.Break
THB
1
>
29.53
10
>
25.69
25
>
24.06
50
>
23.18
100
>
22.29
250
>
21.11
Stock on hand    
3,681