×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
Categories

Search for:
UTC product
Product not found.

UTC
View

Manufacturer home page
www.utc-ic.com
 
ES-P/N
0282-0090-2

Transistor PNP 50V/0.15A,High Hfe Linearity
for Low Frequency Amplifier
Complementary with 2SC1815
Qty.Break
THB
10
>
1.05
50
>
0.84
100
>
0.80
500
>
0.70
1,000
>
0.68
2,500
>
0.65
5,000
>
0.62
Stock on hand    
10,491

ES-P/N
0282-0089-5

Transistor NPN 50V/0.15A,High Hfe Linearity
for Audio Frequency Amplifier,High Frequency OSC
Complementary to UTC 2SA1015
Qty.Break
THB
10
>
0.96
50
>
0.77
100
>
0.73
500
>
0.65
1,000
>
0.63
5,000
>
0.57
10,000
>
0.54
Stock on hand    
93,849

ES-P/N
0282-0115-1

Transistor NPN 50V/0.15A, Audio Frequency
Amplifier High Frequency OSC NPN Transistor,
hFE Range 200-400, Complimentary to UTC 2SA733
Qty.Break
THB
10
>
1.22
100
>
0.92
500
>
0.81
1,000
>
0.79
2,000
>
0.76
6,000
>
0.70
Stock on hand    
50,329

ES-P/N
0282-0045-7

Transistor NPN 60V/3A,
for Switching and General Purpose Amplifier
Qty.Break
THB
1
>
8.66
5
>
6.93
50
>
5.89
100
>
5.65
500
>
5.16
1,000
>
4.95
2,500
>
4.70
Stock on hand    
15,055

ES-P/N
0282-0062-6

Transistor NPN 30V/3A,
for Audio Power Amplifier, DC-DC Convertor
Complement to 2SB772
Qty.Break
THB
1
>
5.42
10
>
4.33
25
>
3.96
50
>
3.77
100
>
3.60
500
>
3.34
1,000
>
3.18
2,500
>
3.00
Stock on hand    
4,102

ES-P/N
0282-0063-9

Transistor NPN 30V/3A,
for Audio Power Amplifier, DC-DC Convertor
Complementary with 2SB772S
Qty.Break
THB
5
>
3.23
10
>
2.99
50
>
2.74
100
>
2.60
250
>
2.44
1,000
>
2.26
2,500
>
2.12
5,000
>
2.04
Stock on hand    
27,618

ES-P/N
0282-0034-0

TELEPHONE TONE RINGER 29V,2.8MA
Qty.Break
THB
1
>
5.62
10
>
4.50
25
>
4.12
50
>
3.91
100
>
3.73
500
>
3.46
1,000
>
3.31
2,500
>
3.12
Stock on hand    
2,743

ES-P/N
0282-0077-5

Transistor NPN 20V/0.7A
for Class B Push-Pull Audio Amplifier Applications
Complementary with UTC8550S
Qty.Break
THB
10
>
0.87
25
>
0.75
100
>
0.66
500
>
0.59
1,000
>
0.56
3,000
>
0.53
6,000
>
0.52
9,000
>
0.50
Stock on hand    
59,867

ES-P/N
0282-0078-8

Transistor PNP 20V/0.7A
for Class B Push-Pull Audio Amplifier Applications
Complementary with 8050S
Qty.Break
THB
10
>
0.89
100
>
0.68
500
>
0.61
1,000
>
0.58
3,000
>
0.55
12,000
>
0.50
Stock on hand    
57,304

ES-P/N
0282-0094-4

Quad Low Power Open Collector Comparators
Qty.Break
THB
1
>
4.11
5
>
3.55
10
>
3.28
25
>
3.12
100
>
2.79
500
>
2.58
1,000
>
2.48
2,500
>
2.32
5,000
>
2.24
Stock on hand    
8,478