×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
DIP Sockets
Items for DIP Sockets
Narrow your selection below
 
Row to Row Distance
Number of Pins
Pin Length
Pitch
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSNumber of PinsContact TypeRow to Row DistanceContact TerminationPin LengthPitchDescriptionVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0007-0582-2ISS24T1/03/RH 23.38PB-Free24 Dual Wipe Contact 7.62mmThrough Hole 3.25mm 2.54mm IC Socket Stamped Pin Pitch 2.54mm,24 Pins
Row to Row 7.62mm,Dip Solder Type
GTK
0007-0644-7ISS32T1/06/RH 4726.46PB-FreeRoHS32 Dual Wipe Contact 15.24mmThrough Hole 3.25mm 2.54mm Turned Pin IC 32 Pins Dip Solder Type
GTK
0007-0788-0ISM42T1/06/RH 11329.15PB-Free42 Round Hole Pin 15.24mmThrough Hole 2.9mm 2.54mm IC Socket Machined Pin, 42 Pins,Pitch 2.54mm
Row to Row 15.24mm,4 CLIP Contact
DIP Solder Type
GTK
0007-0978-6ISM18T2/03/RH 4061.54PB-Free18 Round Hole Pin 7.62mmThrough Hole 12.95mm 2.54mm IC Socket Machined Pin,18 Pins,Pitch 2.54mm
Row to Row 7.62mm,4 CLIP Contact
WIRE WRAP Type
GTK
0007-0983-5ISM14T2/03/RH 46448.26PB-Free14 Round Hole Pin 7.62mmThrough Hole 12.95mm 2.54mm IC Socket Machined Pin, 14 Pins
Row to Row 7.62mm,4 CLIP Contact
WIRE WRAP Type
GTK
0007-1069-6ISS08T1-03 30,8153.23PB-Free8 Dual Wipe Contact 7.62mmThrough Hole 3.25mm 2.54mm I.C.Socket Dip Solder Type 08 Pins, Pitch 2.54mm
GTK
0007-1081-0ISHS42T1-06 29516.01PB-Free42 Dual Wipe Contact 15.24mmThrough Hole 3.15mm 1.778mm IC Socket High Density Pitch 1.778mm, 42Pins
Stamped Pin,Row to Row 15.24mm
DIP Solder Type
GTK
0007-1084-9ISM16T2-03 42071.02PB-Free16 Round Hole Pin 7.62mmThrough Hole 12.95mm 2.54mm IC Socket Machined Pin,16 Pins,Pitch 2.54mm
Row to Row 7.62mm,4 CLIP Contact
WIRE WRAP Type
GTK
0007-1095-6ISS14T1-03 19,1462.72PB-FreeRoHS14 Dual Wipe Contact 7.62mmThrough Hole 3.25mm 2.54mm I.C. Socket Dip Solder Type 14 Pins, Pitch 2.54mm
GTK
0007-1096-9ISM08T1-03-01 20,6617.11PB-Free8 Round Hole Pin 7.62mmThrough Hole 3.20mm 2.54mm IC Socket Machined Pin, 08 Pins,Pitch 2.54mm
Row to Row 7.62mm,4 CLIP Contact
DIP Solder Type,W/O Middle bar
GTK
0007-1097-2ISM06T1-03-01 9426.07PB-Free6 Round Hole Pin 7.62mmThrough Hole 3.20mm 2.54mm IC Socket Machined Pin,06 Pins,Pitch 2.54mm
Row to Row 7.62mm,4 CLIP Contact
DIP Solder Type,W/O Middle bar
GTK
0007-1106-8ISM20T1-03-01 19,70013.91PB-Free20 Round Hole Pin 7.62mmThrough Hole 3.20mm 2.54mm IC Socket Machined Pin, 20 Pins,Pitch 2.54mm
Row to Row 7.62mm,4 CLIP Contact
DIP Solder Type,With Middle bar
GTK
0007-1107-1ISS40T1-06 23,5178.90PB-Free40 Dual Wipe Contact 15.24mmThrough Hole 3.25mm 2.54mm I.C. Socket Stamp Pin 40 Pins, Pitch 2.54mm
GTK
0007-1115-9ISHS32T1-04 19320.18PB-Free32 Dual Wipe Contact 10.16mmThrough Hole 3.15mm 1.778mm IC Socket High Density Pitch 1.778mm, 32Pins
Stamped Pin,Row to Row 10.16mm
DIP Solder Type
GTK
0007-1118-8ISS16T1-03 14,7653.11PB-FreeRoHS16 Dual Wipe Contact 7.62mmThrough Hole 3.25mm 2.54mm I.C. Socket Dip Solder Type 16 Pins, Pitch 2.54mm
GTK