×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Vibration, Alignment and Stroboscopes
Items for Vibration, Alignment and Stroboscopes
Narrow your selection below
 
Functions
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionFunctionsVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0061-0958-4FLUKE 805FC 185,231.20PB-FreeRoHSVibration Meter,Sensitivity 100mV/g±10%,
Resolution 0.01g,Accuracy 100Hz±5%
Frequency Range10 Hz to 1000Hz,4000Hz to 20000Hz
Acceleration,Displacement,IR Thermometer,VelocityFLUKE
0061-0961-7FLUKE 820-2 154,436.20PB-FreeRoHSLED Stroboscope,High Intensity 7-LED Array
4800 Lux@6000FPM/30CM,RPM Measurement,
Flash Freq. Range 30 to 300000FPM/0.5 to 5000Hz
Stroboscope,ThermometerFLUKE
0061-1246-5FLUKE 931-ESP 2314,900.25PB-FreeRoHSContact and Non-Contact Dual-Purpose Tachometers
Stroboscope,TachometerFLUKE
0729-0014-8AMPROBE-TACH20 221,454.85PB-FreeRoHSCombo Tachometer,Contact and Non-Contact,
Built-in Memory,Auto Power-off Function
Stroboscope,TachometerAMPROBE
0748-0001-4A4900 096,000.00PB-FreeRoHSADASH A4900 Vibrio M (Basic Version),
Vibration Analyzer, Unbalance,Looseness,
Misalignment,Bearing Faults.
Acceleration,Displacement,Stroboscope,VelocityADASH
0853-0020-1HIOKI-FT3405 315,010.00Wide Range Industrial Grade Tachometer for
Non-Contact and Contact Rotation and Cycle Measure
Stroboscope,TachometerHIOKI
0853-0021-4HIOKI-FT3406 017,860.00Wide Range Industrial Grade Tachometer for
Non-Contact and Contact Rotation and Cycle Measure
with Analog, Pulse Output
Stroboscope,TachometerHIOKI
1219-0001-8TPI-9070 031,500.00PB-FreeRoHSSmart Vibration Meter,Easily Identify Bearing
Problems with BDU Reading,Unbalance,Misalignment
and Looseness Vibration Analysis
Acceleration,VelocityTPI