×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Vibration, Alignment and Stroboscopes
Items for Vibration, Alignment and Stroboscopes
Narrow your selection below
 
Type
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionTypeVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0061-0958-4FLUKE 805FC 186,802.83PB-FreeRoHSVibration Meter,Sensitivity 100mV/g±10%,
Resolution 0.01g,Accuracy 100Hz±5%
Frequency Range10 Hz to 1000Hz,4000Hz to 20000Hz
Vibration MeterFLUKE
0061-0961-7FLUKE 820-2 168,650.21PB-FreeRoHSLED Stroboscope,High Intensity 7-LED Array
4800 Lux@6000FPM/30CM,RPM Measurement,
Flash Rate 30 to 300000FPM/0.5 to 5000Hz
StroboscopeFLUKE
0061-1246-5FLUKE 931-ESP 1316,610.40PB-FreeRoHSContact and Non-Contact Dual-Purpose Tachometers
TachometerFLUKE
0061-1556-1FLUKE 802EN 033,876.00PB-FreeRoHSVibration Meter,Acceleration/Velocity/Displacement
Measurement, Data Capacity of 99 Sets, Built-In
Flashlight/Audio Port/External Sensor Port
Vibration MeterFLUKE
0729-0014-8AMPROBE-TACH20 221,202.40PB-FreeRoHSCombo Tachometer,Contact and Non-Contact,
Built-in Memory,Auto Power-off Function
TachometerAMPROBE
0748-0001-4A4900 1101,600.00PB-FreeRoHSADASH A4900 Vibrio M (Basic Version),
Vibration Analyzer, Unbalance,Looseness,
Misalignment,Bearing Faults.
Vibration MeterADASH
0748-0020-8A4900-MS 2138,400.00PB-FreeRoHSADASH A4900 Vibrio M, Vibration Meter, Analyzer,
Data Collector, 60g PEAK with Standard 100mV/g
Sensor, All Basic Vibro-Diagnostics Measurements
Vibration MeterADASH
0853-0021-4HIOKI-FT3406 017,860.00Wide Range Industrial Grade Tachometer for
Non-Contact and Contact Rotation and Cycle Measure
with Analog, Pulse Output
TachometerHIOKI
1219-0001-8TPI-9070 031,500.00PB-FreeRoHSSmart Vibration Meter,Easily Identify Bearing
Problems with BDU Reading,Unbalance,Misalignment
and Looseness Vibration Analysis
Vibration MeterTPI