×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Heat Sinks
Items for Heat Sinks
Narrow your selection below
 
Size
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionSizeVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0327-0162-6SINK-ES-02-V1 011.25PB-FreeRoHSHeat Sink,Size 25.8 x 11.5 x 20.0mm
Silver Color
25.8 x 11.5 x 20.0mmELECTRONICS SOURCE
0327-0180-8SINK-ES-03-V1 3,09119.55Heat Sink, Size 59.0 x 12.0 x 35.0mm
Silver Color
59.0 x 12.0 x 35.0mmELECTRONICS SOURCE
0595-0014-8SINK-02207-NP 07.03PB-FreeRoHSHeat Sink, Size 24.5 x 17.2 x 22.3mm
Silver Color
24.5 x 17.2 x 22.3mmNP TECHNOLOGY SUPPLY
0595-0028-5SINK-PHANTOM 55986.41Aluminium Heat Sink, Area 1290.32 sq.mm,
Size 75.0 x 25.4 x 50.8mm,M3, M4 TAP
for Model PHANTOM
75.0 x 25.4 x 50.8mmNP TECHNOLOGY SUPPLY
0595-0030-2SINK-A6063S-T5 026.06PB-FreeRoHSHeat Sink, Material A6063A-T5
M3x0.5 Tap, Dimension 36.0 x 9.5 x 32.0mm
36.0 x 9.5 x 32.0mmNP TECHNOLOGY SUPPLY
0595-0033-8HS2K 594131.50PB-FreeRoHSHeat Sink, Area 723.2308 sq.mm.,Material A6063S-T5
Dimension W38.1 x L100 x H 19.08 mm.
100.0 x 19.05 x 38.1mmNP TECHNOLOGY SUPPLY
0595-0034-1SINK-02239-NP 020.52Heat Sink, Area 511.052 sq.mm., Material A6063S-T5
M3x0.5 Tap, Dimension 36.5 x 32.3 x 53.25mm
36.5 x 32.3 x 53.25mmNP TECHNOLOGY SUPPLY
0595-0035-2SINK-02247-NP 09.38Heat Sink, Area 114.395 sq.mm., Material A6063S-T5
M3x0.5 Tap, Dimension 24.15 x 12.2 x 50.0mm
24.15 x 12.2 x 50.0mmNP TECHNOLOGY SUPPLY
0595-0036-4SINK-02217-NP 3415.00Heat Sink, Area 105 sq.mm., Material A1100 T3 mm
M3x0.5 Tap, Dimension 15.0 x 3.0 x 35.0mm
15.0 x 3.0 x 35.0mmNP TECHNOLOGY SUPPLY
0595-0038-8SINK-008B-35MM-NP 08.75Heat Sink, Area 130.453 Sq.mm., Material A6053S-T5
M3x0.5 Tap, Dimension 24.2 x 17.25 x 35.0 mm
24.2 x 17.25 x 35.0mmNP TECHNOLOGY SUPPLY
0595-0040-5SINK-LINEINTER 47935.00Heat Sink, Area 967.74 sq.mm., Material A6063-T5
M3x0.5/M4x0.7 Tap, Dimension 50.8 x 19.05 x 40.0mm
50.8 x 19.05 x 40.0mmNP TECHNOLOGY SUPPLY
0648-0006-1SINK-005A-25MM-WHITE 09.75Heat Sink, Size 15.0 x 11.0 x 25.6mm,
M3 Tap, Silver Color
15.0 x 11.0 x 25.6mmMEKKERE
0648-0009-9SINK-04946 1,43618.36Heat Sink, Size 36.5 x 19.0 x 35.0mm
Silver Color
36.5 x 19.0 x 35.0mmMEKKERE
0648-0013-3SINK-ES-03-V2 2,12519.55Heat sink size 59.0 x 12.0 x 17.60mm
Silver Color
59.0 x 12.0 x 17.6mmMEKKERE
0654-0052-6HEAT SINK FOR T2 0116.60PB-FreeRoHSAluminum Alloy Heat Sink with Thermal Paste
for NanoPC-T2 and T3,Dimension 30x28x15mm
30.0 x 28.0 x 15.0mmFRIENDLYARM