×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Real Time Clock
Items for Real Time Clock
Narrow your selection below
 
Interface
Memory Size (byte)
Crystal Oscillator
Mounting Type
Package / Case
MFR Package
Packaging
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionVendorCase StyleInterfaceMemory Size (byte)Crystal OscillatorMounting TypePackage / CaseMFR PackagePackaging
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0016-0353-4PCF85363ATT1/AJ 1,46028.61PB-FreeRoHSTiny Real-Time Clock/Calendar with 64 Bytes RAM
Alarm Function,Battery Switch-Over Time Stamp
Input,I2C Bus Interface
NXP/NEXPERIA/WEENSOIC I2C64 - Surface Mount TSSOP-10TSSOP-10 TAPE & REEL
0035-1443-0MCP7940N-I/SN 2,81152.13PB-FreeRoHSBattery-Backed I2C Real Time Clock/Calendar
with SRAM 64 Bytes, Vcc = 1.8V to 5.5V
MICROCHIPSOIC I2C64 - Surface Mount SOIC-8SOIC-8 TUBE
0035-1444-3MCP79411-I/SN 16357.93PB-FreeRoHSBattery-Backed I2C Real-Time Clock/Calendar with
SRAM 64 Bytes, 1 Kbit EEPROM, Protected EEPROM,
with EUI-48 MAC Address
MICROCHIPSOIC I2C64 - Surface Mount SOIC-8SOIC-8 TUBE
0035-1674-5MCP7940N-I/P 36149.54PB-FreeRoHSBattery-Backed I2C Real-Time Clock-Calendar
with SRAM 64 Bytes, Automatic Switchover to
Battery Backup
MICROCHIPDIP I2C64 - Through Hole PDIP-8PDIP-8 TUBE
0035-1813-8MCP7940NT-I/SN 2,91848.26PB-FreeRoHSBattery-Backed I2C Real-Time Clock/Calendar(RTCC)
with SRAM 64Bytes
MICROCHIPSOIC I2C64 - Surface Mount SOIC-8SOIC-8 TAPE & REEL
0051-0025-7HT1382 6226.42PB-FreeRoHSLow Power Real Time Clock and Calendar
with EEPROM 4 Bytes, Integrated Oscillator
Load Capacitors 12.5pF, I2C Serial Interface.
HOLTEKDIP I2C4 - Through Hole PDIP-8DIP-8 TUBE
0057-0145-3RX8900SA:UA3 PURE SN 0138.30PB-FreeRoHSReal Time Clock Module, Built-In Frequency
Adjusted 32.768kHz Crystal Unit/DTCXO/Backup
Switchover Circuit, I2C-Bus Interface
EPSONSOIC I2C- Built-in Crystal Oscillator Surface Mount SOIC-14SOP-14 TAPE & REEL
0057-0166-1X1B000242000111 99331.08PB-FreeRoHSReal Time Clock Module, RX8010SJ, Built-In 128Bit
User RAM (8Bit x 16, SRAM), Frequency Output
Function (C-MOS/Open-Drain Output), I2C-Bus
EPSONSOIC I2C16 Built-in Crystal Oscillator Surface Mount SOIC-8SOP-8 TAPE & REEL
0057-0167-3X1B000311000114 95531.08PB-FreeRoHSReal Time Clock Module, RX8130CE, with Auto Power
Switching/Backup Battery Charge Control, I2C-Bus
EPSONSMD I2C- Built-in Crystal Oscillator Surface Mount SMD-10SMD-10 TAPE & REEL
0057-0168-5X1B000301000214 98550.93PB-FreeRoHSReal Time Clock Module, RX8900CE UB, Built-In
DTCXO,with Auto Power Switching/Temperature Sensor
Function, Frequency Stability ±5ppm, I2C-Bus
EPSONSMD I2C- Built-in Crystal Oscillator Surface Mount SMD-10SMD-10 TAPE & REEL
0057-0169-7X1B000371000214 1,00056.10PB-FreeRoHSReal Time Clock Module, RX8804CE XB, Built-In
DTCXO, with Internal State Output Function, 1 Time
Stamp, Frequency Stability ±8ppm, I2C-Bus
EPSONSMD I2C- Built-in Crystal Oscillator Surface Mount SMD-10SMD-10 TAPE & REEL
0057-0170-2X1B000421000114 1,00040.40PB-FreeRoHSReal Time Clock Module, RX8111CE A, Built-In RAM
8Bit x 64Word(512Bit), Auto Power Switching,8 Time
Stamps, Frequency Tolerance ±11.5ppm, I2C-Bus
EPSONSMD I2C64 Built-in Crystal Oscillator Surface Mount SMD-10SMD-10 TAPE & REEL
0057-0172-6X1B000431000111 1,00044.29PB-FreeRoHSReal Time Clock Module, RX4111CE A, Built-In RAM
8Bit x 64Word(512Bit), Auto Power Switching,8 Time
Stamps, Frequency Tolerance ±11.5ppm, SPI-4 Wire
EPSONSMD SPI64 Built-in Crystal Oscillator Surface Mount SMD-10SMD-10 TAPE & REEL
0067-0009-4DS12C887+ 84418.50PB-FreeRoHSReal Time Clock, 113 Bytes RAM
Parallel/Multiplexer, Integrates a Quartz Crystal
and Lithium Energy Source
DALLAS/MAXIMDIP Parallel113 Built-in Crystal Oscillator Through Hole EPDIP-24EPDIP-24 TUBE
0067-0060-1DS1302+ 65652.26PB-FreeRoHSReal Time Clock, 31 Bytes RAM, 3-Wire Serial,
Trickle Charge Timekeeping Chip,
8PIN DIP (300-mil)
DALLAS/MAXIMDIP 3-Wire31 - Through Hole PDIP-8PDIP-8 TUBE