×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
74xx and 4000 Series
Items for 74xx and 4000 Series
Narrow your selection below
 
Family
Series
Group
Type
Supply Voltage
Package / Case
MFR Package
Mounting Type
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionFamilySeriesGroupTypeSupply VoltagePackage / CaseMFR PackageMounting TypeVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0002-0143-4CD74HC166M96 75714.13PB-FreeHigh Speed CMOS Logic 8-Bit Parallel/Serial
Shift Register
74HC74166 8-Bit Parallel-Load Shift Register Flip Flops/Latches/Register Shift Registers 2V ~ 6V SOIC-16SOIC-16 Surface Mount TI/HARRIS
0016-0210-4HEF4013BT,653 5,1895.84PB-FreeDual D-Type Flip Flop
Cmos 40004013 Dual D-type Flip-Flop Flip Flops/Latches/Register D-Type Flip-Flop 3V ~ 15V SOIC-14SOIC-14 Surface Mount NXP/NEXPERIA/WEEN
0016-0213-3HEF40106BT,653 906.75PB-FreeRoHSHex Inverting Schmitt-Trigger Inverters
Cmos 400040106 Hex inverting Schmitt trigger Buffers/Drivers/Transceivers Inverting Buffer/Driver 3V ~ 15V SOIC-14SOIC-14 Surface Mount NXP/NEXPERIA/WEEN
0016-0228-2HEF4049BT,653 7298.68PB-FreeHex Inverting Buffers with High Current Output
Cmos 40004049 Hex Inverting Buffers Buffers/Drivers/Transceivers Inverting Buffer/Driver 3V ~ 15V SOIC-16SOIC-16 Surface Mount NXP/NEXPERIA/WEEN
0016-0257-174HC1G00GV,125 3,2214.30PB-FreeRoHSSingle 2-Input NAND Gate, Input Level CMOS Level,
Supply Voltage 2.0V ~ 6.0V, Symmetrical Output
Impedance
74HC741G00 Single 2-input Positive-NAND Gates Gates NAND Gates 2V ~ 6V SOT-753-5SOT-753 Surface Mount NXP/NEXPERIA/WEEN
0016-0259-7HEF4052BT,653 1,3069.31PB-FreeDual 4-Channel Analogue Multiplexer/Demultiplexer
with Common Channel Select Logic
Cmos 40004052 Analog Multiplexers/Demultiplexers Switches and Multiplexers Analog Switches/Muxes 3V ~ 15V SOIC-16SOIC-16 Surface Mount NXP/NEXPERIA/WEEN
0016-0260-474HCT4020N,652 76824.59PB-Free14 STAGE BINARY RIPPLE COUNTER
74HCT4020 Ripple-Carry Binary Counter/Dividers Specialty Logic Counter/Arithmetic/Parity Function 4.5V ~ 5.5V PDIP-16PDIP-16 Through Hole NXP/NEXPERIA/WEEN
0016-0265-9HEF4541BP,652 26714.75PB-FreeCMOS Programmable Timer
Cmos 40004541 Programmable Timer Specialty Logic Rate Multiplier/Frequency Divider/Timer 3V ~ 15V PDIP-14PDIP-14 Through Hole NXP/NEXPERIA/WEEN
0016-0270-8HEF4021BT,653 5,03812.15PB-FreeRoHS8-Bit Static Shift Register,Fully static operation
(parallel to serial converter)
Cmos 40004021 8-Stage Static Shift Registers Flip Flops/Latches/Register Shift Registers 3V ~ 15V SOIC-16SOIC-16 Surface Mount NXP/NEXPERIA/WEEN
0016-0311-274HC02PW,118 12,4165.84PB-FreeQUAD 2-INPUT NOR GATE
74HC7402 Quad 2-input NOR Gate Gates NOR Gates 2V ~ 6V TSSOP-14TSSOP-14 Surface Mount NXP/NEXPERIA/WEEN
0016-0319-674HC138D,653 9645.05PB-FreeRoHSIC 3-TO-8 LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
INVERTING
74HC74138 Decoders/Demultiplexers Switches and Multiplexers Buffered Encoders and Decoders 3V ~ 6V SOIC-16SOIC-16 Surface Mount NXP/NEXPERIA/WEEN
0016-0323-274HC164D,653 6,5196.22PB-FreeRoHS8-BIT SERIAL-IN/PARALLEL-OUT SHIFT REGISTER
74HC74164 8-Bit Serial-in/Parallel-out Shift Register Flip Flops/Latches/Register Shift Registers 2V ~ 6V SOIC-14SOIC-14 Surface Mount NXP/NEXPERIA/WEEN
0016-0331-1HEF4069UBT,653 1,8606.45PB-FreeRoHSCMOS HEX Inverter
Cmos 40004069 Hex Inverters Buffers/Drivers/Transceivers Inverting Buffer/Driver 3V ~ 15V SOIC-14SOIC-14 Surface Mount NXP/NEXPERIA/WEEN
0016-0355-1HEF4066BT,653 10,0617.98PB-FreeRoHSQuad Single-Pole Single Throw Analog Switch
Cmos 40004066 Quad Bilateral Switch Switches and Multiplexers Analog Switches/Muxes 3V ~ 18V SOIC-14SOIC-14 Surface Mount NXP/NEXPERIA/WEEN
0016-0363-9HEF4077BT,653 2468.95PB-FreeRoHSQuad 2-Input EXCLUSIVE-NOR Gate
Supply Voltage 3V ~ 15V
Cmos 40004077 Quad 2-input EXCLUSIVE-NOR Gate Gates XNOR Gates 3V ~ 15V SOIC-14SOIC-14 Surface Mount NXP/NEXPERIA/WEEN