×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Power Cord
Items for Power Cord
Narrow your selection below
 
Style
Type
Cable Lenght
Vendor
PictureES Part No.Part noStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionStyleTypeCable LenghtVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0285-0378-1823938 0479.00PB-FreeRoHSPower Cord with Locking System, IEC C13 (IS-14N)
to Dual Lock C14 (SG03DC), Rating 250V/10A, Length
2m, Red, (INL13-C14-DUAL-LOCK-H05-3100-200-R)
Male / FemaleC14/C13 Coupler 2m SCHAFFNER
0285-0380-8823940 0651.30PB-FreeRoHSPower Cord with Locking System, IEC C13 (IS-14N)
to Dual lock C14 (SG03DC), Rating 250V/10A, Length
3m, Red, (INL13-C14-DUAL-LOCK-H05-3100-300-R)
Male / FemaleC14/C13 Coupler 3m SCHAFFNER
0285-0382-2823942 0923.50PB-FreeRoHSPower Cord with Locking System, IEC C19 (IS-16)
to Dual Lock C20 (SG03MC), Rating 250V/16A, Length
2m, Red, (INL19-C20-DUAL-LOCK-H05-3150-200-R)
Male / FemaleC20/C19 Coupler 2m SCHAFFNER
0285-0384-6823944 01,115.00PB-FreeRoHSPower Cord with Locking System, IEC C19 (IS-16)
to Dual Lock C20 (SG03MC), Rating 250V/16A, Length
3m, Red, (INL19-C20-DUAL-LOCK-H05-3150-300-R)
Male / FemaleC20/C19 Coupler 3m SCHAFFNER
0285-0408-4822355 0651.30PB-FreeRoHSPower Cord with Locking System, IEC C13 Straight
Lock to NEMA5-15 Straight, Rating 125VAC/10A,
Length 300cm, (IL13-US1-SVT-3100-300)
Male / FemaleNEMA5-15/C13 Coupler 3m SCHAFFNER
0285-0409-6812502 0479.00PB-FreeRoHSPower Cord with Locking System, IEC C13 Straight
Lock to NEMA5-15 Straight, Rating 125VAC/10A,
Length 6ft, (IL13-US1-SVT-3100-183)
Male / FemaleNEMA5-15/C13 Coupler 6ft SCHAFFNER
0801-0011-5F31QSACPE056 367107.00PB-FreeRoHSAC Power Cord Cable,Length 1.80meter
Male / FemaleType B/C13 Coupler 1.8m THAI WONDERFUL