×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Voice Record/Playback
Items for Voice Record/Playback
Narrow your selection below
 
IC Function
Mounting Type
Package / Case
MFR Package
Packaging
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionIC FunctionMounting TypeCase StylePackage / CaseMFR PackagePackagingVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0022-0018-8ISD4003-05MPY 39214.20Voice Record/Playback Device
Multiple-Messages,Duration 5 Minutes
Voice Record/Playback DevicesThrough Hole DIP PDIP-28PDIP-28 TUBEISD
0585-0009-4AIVR3K10 4511.40PB-FreeRoHSOne-Time Program Voice IC, 2.2-3.6V
Single Power Supply, 10 sec Voice Duration
at 6KHz Sampling with 4Bits ADPCM Compression
Voice Recorder OTPThrough Hole DIP PDIP-8PDIP-8 TUBEAPLUS
0585-0010-9AIVR3K21 4210.83PB-FreeRoHSOne-Time Program Voice IC, 2.2-3.6V
Single Power Supply, 21 sec Voice Duration
at 6KHz Sampling with 4Bits ADPCM Compression
Voice Recorder OTPThrough Hole DIP PDIP-8PDIP-8 TUBEAPLUS
0585-0012-3AP23085 52028.59PB-FreeRoHSOne-Time Program Voice IC, 2V to 5V
Single Power Supply, 85 sec Voice Length
at 6KHz Sampling and 4Bits ADPCM Compression
Voice Recorder OTPThrough Hole DIP PDIP-8PDIP-8 TUBEAPLUS
0585-0013-5AP23170 032.62PB-FreeRoHSOne-Time Program Voice IC, 2V to 5V
Single Power Supply, 170 sec Voice Length
at 6KHz Sampling and 4Bits ADPCM Compression
Voice Recorder OTPThrough Hole DIP PDIP-8PDIP-8 TUBEAPLUS
0585-0016-1AP23170A0S008G 1,75829.53PB-FreeRoHSOne-Time Program Voice IC, 5 Triggering Modes,
Single Power Supply 2V to 5V, 170 sec Voice Length
at 6KHz Sampling and 4Bits ADPCM Compression
Voice Recorder OTPSurface Mount SOIC SOIC-8SOP-8 TUBEAPLUS
0585-0017-3AP23170-SOP16 3077.82PB-FreeRoHSOne-Time Program Voice IC, 6 Triggering Modes,
Single Power Supply 2V to 5V, 170 sec Voice Length
at 6KHz Sampling and 4Bits ADPCM Compression
Voice Recorder OTPSurface Mount SOIC SOIC-16SOP-16 TUBEAPLUS