×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
 
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionSizeNumber of HolesVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0059-0606-1ET-PROJECT BOARD GL-12 2260.00Project Board GL-12, 840 Point
(Connected Term128x5, Connected Bus 25x8)
(C-YA-A-00005)
172x65x10mm840 ETT
0152-0001-6WB101 0221.00Breadboard WBU-1xx with Aluminium Plate Base
and High Class ABS Plastic, Distribution Holes 100
Terminal Holes 640
175x53x10mm740 WISH
0152-0002-9WB102 20312.10PB-FreeRoHSBreadboard WBU-1xx with Aluminium Plate Base and
High Class ABS Plastic, Distribution Holes 200
Terminal Holes 640
175x61x10mm840 WISH
0152-0006-1WBU202 18364.00PB-FreeRoHSBreadboard WBU-2xx with High Class POM Plastic
Steel Material, Distribution Holes 200,
Terminal Holes 630
166x54.5x11mm830 WISH
0152-0008-7WBU204-1 50907.70Breadboard WBU-2xx with High Class POM Plastic
Steel Material, Distribution Holes 300
Terminal Holes1260
215x120x31mm1560 WISH