×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
 
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionTypeWireVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0059-0170-6ET-JWBOX300 2400.00ชุดสายจัมเปอร์ 22AWG จำนวน 300 เส้น 4cm, 5cm, 7cm,
10cm, 15cm, 18cm อย่างละ 50 เส้น
(P-ET-A-00199)
Jumper Wire- ETT
0059-0371-9ET-FF-WR12 1180.00สายอ่อน AWG24UL107 พร้อมขั้วต่อ ตัวเมีย 2 ด้าน
ยาว 12cm จำนวน 20เส้น
(P-ET-A-00251)
Jumper WireFemale to Female ETT
0059-0372-2ET-FF-WR22 5144.10สายอ่อน AWG24UL107 พร้อมขั้วต่อ ตัวเมีย 2 ด้าน
ยาว 22cm จำนวน 20เส้น
(P-ET-A-00252)
Jumper WireFemale to Female ETT
0059-0377-7ET-FM-BOX120 1540.00สายแข็งพร้อมขั้วต่อตัวเมีย 1ด้าน
ความยาว 12cm จำนวน 60เส้นและ 17cm จำนวน 60เส้น
(P-ET-A-00250)
Jumper WireFemale to Bare Wire ETT
0059-0404-5ET-FF-BOX120 1540.00Jumper Wire, AWG 24 UL 107, Female both side
(P-ET-A-00249)
Jumper WireFemale to Female ETT