×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
 
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionFunctionTemperature Measurement RangeTemperature ResolutionHumidity Measurement RangeHumidity ResolutionVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0061-0337-3FLUKE971 2016,232.00PB-FreeRoHSTemperature Humidity Meter, Temperature Range
-20°C to 60°C, Relative Humidity Range 5% to 95%
R.H., (Free Softcase Fluke C35)
Temperature,Humidity-20°C to 60°C 0.1°C 5% to 95% RH 0.1% RH FLUKE
0061-1548-1FLUKE 972B 415,437.60PB-FreeRoHSTemperature Humidity Meter, Include Fluke 972ES
External Sensor, Temperature Range -30°C to 70°C
-40°C to 100°C, Humidity Range 0% to 99.9%RH
Temperature,Humidity-30°C to 70°C,-40°C to 100°C 0.1°C 0% to 99.9% RH 0.1% RH FLUKE