×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
LED Displays
 
ES-P/N
0876-0012-1

7-Segment, 2 Digit, 0.56 Inch, Common Cathode
Yellow - Green Color, Black Face, White Segment
Qty.Break
THB
1
>
21.00
5
>
18.48
10
>
17.31
25
>
16.14
50
>
15.85
100
>
15.27
250
>
14.29
500
>
13.61
Stock on hand    
143

PARA LIGHT
ES-P/N
0466-0004-8

LED Dot Matrix 5x7, Red Color, 0.7inch, 600 ucd
Row Cathode/ColumnAnode, Wave Length 700nm
Qty.Break
THB
1
>
78.17
5
>
68.29
10
>
67.06
25
>
63.36
50
>
61.30
100
>
58.21
250
>
55.54
Stock on hand    
0

TOYO INTERNATIONAL
ES-P/N
0428-0029-3

7 Segment,1 Digit,Common Anode 2.3 inch
Orange Color, Black Face, White Segment
Qty.Break
THB
1
>
69.09
5
>
61.82
10
>
59.27
25
>
57.09
50
>
54.18
100
>
52.00
Stock on hand    
450

TOYO INTERNATIONAL
ES-P/N
0428-0010-2

7 Segment, 1 Digit, Common Anode 4.0 inch
Red Color, Black Face, White Segment
Qty.Break
THB
1
>
180.10
3
>
168.70
5
>
165.60
10
>
159.40
25
>
152.10
50
>
144.90
Stock on hand    
1,265

TOYO INTERNATIONAL
ES-P/N
0428-0011-5

7-Segment, 1 Digit, Common Cathode 4.00 inch
Red Color, Black Face, White Segment
Qty.Break
THB
1
>
192.50
5
>
177.00
10
>
170.40
Stock on hand    
1

TOYO INTERNATIONAL
ES-P/N
0428-0039-7

7 Segment, 3 Digit, Common Anode 0.28 inch
Blue Color, Black Face, White Segment
Qty.Break
THB
1
>
29.17
5
>
26.69
10
>
25.38
25
>
23.78
50
>
22.90
100
>
22.02
Stock on hand    
429

TOYO INTERNATIONAL
ES-P/N
0428-0014-4

7 Segment, 3 Digit, Common Anode 0.28 inch
Red Color, Black Face, White Segment
Qty.Break
THB
1
>
20.94
5
>
19.16
10
>
18.22
25
>
17.38
50
>
16.76
100
>
16.13
250
>
15.18
500
>
14.50
Stock on hand    
1

TOYO INTERNATIONAL
ES-P/N
0428-0056-1

7 Segment, 3 Digit, Common Anode 0.28 inch
Red Color, Black Face, White Segment
Qty.Break
THB
1
>
21.42
5
>
19.60
10
>
18.64
25
>
17.78
50
>
17.14
100
>
16.49
500
>
14.83
Stock on hand    
945

TOYO INTERNATIONAL
ES-P/N
0428-0002-4

7 Segment, 4 Digit, Common Cathode 0.25 inch
Yellow Green Color, Black Face, White Segment
Qty.Break
THB
1
>
18.74
5
>
16.49
10
>
15.44
25
>
14.40
50
>
14.14
100
>
13.62
Stock on hand    
0

TOYO INTERNATIONAL
ES-P/N
0428-0053-5

7 Segment, 4 Digit,Common Cathode 0.56 inch
Ultra Red Color, Black Face, White Segment
Qty.Break
THB
1
>
25.24
5
>
23.10
10
>
21.96
25
>
20.57
50
>
20.19
100
>
19.44
250
>
18.05
Stock on hand    
1,906